Sertifikaattien riskit

Sijoittamiseen liittyy aina riski. Sertifikaattien riskit ja niiden suuruus riippuvat sertifikaattityypistä.

Markkinariski

Sertifikaatin arvo voi nousta tai laskea. Hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten kohde-etuuden, esimerkiksi osakkeen, arvonmuutos tai markkinakorkojen taso.

Huomaa, että pienet muutokset kohde-etuuden arvossa juoksuaikana voivat johtaa suuriin muutoksiin sertifikaatin arvossa. Tämä kutsutaan vipuvaikutukseksi.

Valuuttariski

Jos kohde-etuus noteerataan jossain muussa valuutassa kuin euroissa, valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa sertifikaatin tuottoon.

Likviditeettiriski

Toisinaan sertifikaatilla voi olla vaikeaa tai mahdotonta käydä kauppaa. Näin voi käydä esimerkiksi voimakkaiden kurssiliikkeiden, asianomaisen markkinapaikan sulkemisen tai kaupankäynnin rajoittamisen aikana. Myös tekniset viat voivat vaikeuttaa kaupankäyntiä.

Ehdot ja määräykset

Sinun tulee perehtyä niihin määräyksiin (esim. kunkin sertifikaatin lopullisiin ehtoihin), jotka koskevat kaupankäyntiä. Huomioi myös, että näitä määräyksiä voidaan myöhemmin täydentää ja muuttaa esimerkiksi silloin, jos kohde-etuuden kohdalla tapahtuu merkittäviä markkinamuutoksia.

Liikkeeseenlaskijariski

Ostaessasi Handelsbankenin sertifikaatteja otat Handelsbankeniin kohdistuvan liikkeeseenlaskijariskin (luottoriskin). Tällä tarkoitetaan riskiä siitä, että Handelsbanken ei kykenisi hoitamaan maksuvelvoitteitaan sijoittajalle. Jos Handelsbanken joutuu maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi hävitä osan tai koko sijoituksensa riippumatta siitä, miten sijoituksen kohdemarkkina on kehittynyt arvopaperin juoksuaikana.

Handelsbanken ei aseta vakuuksia liikkeeseen laskemilleen arvopapereille.

Sertifikaattityypit