LEI-tunnus

LEI on pakollinen kansainvälinen arvopaperikauppaa käyvien yritysten tunnistuskoodi
Mies istuu tietokoneen edessä ylhäältä katsottuna

Vaatimukset arvopaperi- ja johdannaiskauppaa käyvälle yritykselle


3.1.2018 alkaen kaikki yritykset ja muut oikeushenkilöt tarvitsevat kansainvälisen yhteisötunnuksen, Legal Entity Identifier (LEI) -tunnuksen, voidakseen tehdä arvopaperitoimeksiantoja ja johdannaiskauppaa.

Varmista, että yrityksesi LEI-tunnus on rekisteröity. Yritykset eivät tarvitse LEI-tunnusta kaupankäyntiin rahasto-osuuksilla. Sen sijaan LEI-tunnus vaaditaan kaupankäyntiin pörssinoteeratuilla rahastoilla (ETF). 

Näin hankit LEI-tunnuksen:

  • Valitse LEI-tunnuksen myöntämiseen valtuutettu rekisterinpitäjä. Suomalainen yhteisö voi hakea tunnistetta myös ulkomaiselta rekisterinpitäjältä. LEI-tunnuksia Suomessa myöntää Patentti- ja rekisterihallitus PRH. Linkit löydät alempaa.
  • Rekisteröi tietosi PRH:n verkkosivustolleAvautuu uuteen ikkunaan.
  • Maksa rekisteröinti. Hinnan löydät PRH:n verkkosivustolta.
  • Saat LEI-tunnuksen, kun PRH on hyväksynyt hakemuksesi ja rekisteröinti on maksettu.

Tunnusta voi hakea myös muissa maissa toimivilta rekisterinpitäjiltä. Esimerkkilista muista rekisterinpitäjistä:

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää uudesta LEI-tunnuksesta, ota yhteyttä!

Konttoreiden yhteystiedot

Yritysten puhelinpalvelu 010 444 2545, valinta 2.

Muista

  • Hanki yrityksellesi LEI-tunnus hyvissä ajoin, sillä LEI-tunnuksen saaminen voi kestää useita päiviä.
  • Uusi LEI-tunnus vuosittain.

Mitä LEI-tunnus maksaa ja miten nopeasti saat tunnuksen?

Tarkemmat hintatiedot ja hakuohjeet löydät PRH:n verkkosivustoltaAvautuu uuteen ikkunaan tai edellä mainittujen rekisterinpitäjien verkkosivuilta. Jotta yritys voi käydä kauppaa arvopapereilla, sen tulee vuosittain huolehtia LEI-tunnuksen uusimisesta ja maksaa vuosimaksu.

Usein esitettyjä kysymyksiä LEI-tunnuksesta

Miksi kansainvälinen yhteisötunnus on pakollinen?
Yhteisötunnus on ollut pakollinen johdannaiskaupassa vuodesta 2014 lähtien, mutta EU:n MiFIR-asetus (Markets in Financial Instruments Regulation) laajensi sääntelyn koskemaan kaikkia arvopapereita. Asetuksen tavoitteena on antaa viranomaisille mahdollisuus maasta riippumatta jäljittää ja tunnistaa ostajat ja myyjät sekä arvopaperikauppojen päätöksentekijät. Suomessa raportoimme kaikki arvopaperikaupan osapuolet valvovalle viranomaiselle.

Mikä on LEI-tunnus?
LEI on lyhenne sanoista Legal Entity Identifier. LEI-tunnus mahdollistaa kaikkien EU-alueella toimivien sijoittajien tunnistamisen. Uuden EU-sääntelyn myötä LEI-tunnuksen tarvitsevat yritykset, joilla on y-tunnus, sekä kaikki toimeksiantoja tekevät yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Mitä tapahtuu, jos minulla ei ole LEI-tunnusta?
Et voi ostaa, myydä tai siirtää arvopapereita ilman LEI-tunnusta tai tehdä johdannaiskauppaa. Et myöskään voi osallistua omistamiesi yhtiöiden yhtiötapahtumiin (esim. liikkeeseenlaskuihin). Voit ostaa ja myydä rahastoja (pl. pörssinoteeratut rahastot) ilman LEI-tunnusta.

Entä jos kyseessä on elinkeinonharjoittaja?
Jos elinkeinonharjoittaja tekee johdannaiskauppaa, hän tarvitsee LEI-tunnuksen.

Miten pankki saa tietoonsa LEI-tunnukseni?
Handelsbanken saa automaattisesti tietoonsa rekisteröidyn LEI-tunnuksen. Sinun ei tarvitse lähettää tunnusta meille.