Rahastojen hallinnointipalkkio

Ikoni: valuutat jonossa.

Hallinnointipalkkio veloitetaan päivittäin

Rahaston hallinnointipalkkio on kulu, jonka rahastoyhtiö veloittaa rahaston varojen sijoittamisesta ja rahastosalkun hoidosta.

Hallinnointipalkkio vaihtelee rahastokohtaisesti. Palkkioon vaikuttaa se, mille markkinoille rahasto sijoittaa ja miten paljon työtä salkunhoito ja markkinoiden analysointi vaativat.

Hallinnointipalkkio ilmoitetaan prosentteina vuodessa. Sen sijaan palkkio lasketaan päivittäin rahaston kokonaisarvosta. Päivittäin, ennen rahastokurssin laskemista, rahasto-osuuden arvosta vähennetään 1/365 hallinnointipalkkiosta. Näin ollen maksat hallinnointipalkkiota vain siltä ajalta, kun omistat kyseisen rahaston osuuksia.

Esimerkki: Jos rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio on 1 prosentti, tämä tarkoittaa, että rahaston arvosta vähennetään päivittäin 1/365 hallinnointipalkkiosta eli 0,0027 prosenttia ennen rahaston arvon laskemista.

Hyvä tietää

Kun tarkastelet rahaston arvon historiallista kehitystä, hallinnointipalkkion osuus on jo vähennetty taulukon rahastokursseista.


Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.