Indeksirahastot

Indeksirahasto seuraa tiettyä indeksiä mahdollisimman tarkasti.
Ikoni: graf som visar kurva

Tavoitteena indeksinmukainen tuotto

Indeksirahasto seuraa sille valitun vertailuindeksin kehitystä, joka taas heijastaa tietyn markkina-alueen kehitystä. Myös indeksirahastolla on salkunhoitaja, joka ostaa osakkeita rahastoon samassa suhteessa kuin niitä on valitussa vertailuindeksissä. Yhtiöiden valinta rahastoon perustuu vertailuindeksin valintoihin, ei aktiiviseen analyysiin.

  • Indeksirahaston etuna on aktiivista rahastoa matalampi hallinnointipalkkio. Tiedät sijoittajana aina, mitä indeksiä valitsemasi rahasto seuraa.

  • Indeksirahaston kääntöpuolena on, että tuottokehitys jää samalle tasolle indeksin kehityksen kanssa toisin kuin aktiivisessa rahastossa, jonka tavoitteena on ylittää indeksin kehitys.

Indeksirahasto voi olla tavallinen rahasto tai pörssinoteerattu rahasto (nk. ETF eli Exchange Traded Fund).

Hyvä tietää

Indeksirahaston riski ei välttämättä ole pienempi kuin aktiivisen rahaston riski. Riskiin vaikuttaa se, millaisiin arvopapereihin rahasto sijoittaa. Lue lisää rahastojen riskitasoista.


Indeksirahasto on vastuullinen valinta

Ikoni: kädellä kasvava taimi

Oikeanlainen vertailuindeksi mahdollistaa vastuullisen sijoittamisen myös indeksirahastoissa. Indeksirahastojemme vertailuindekseistä on rajattu pois yritykset, jotka eivät täytä vastuullisuudelle asettamiamme kriteerejä. Tällöin kyseiset yhtiöt eivät myöskään ole mukana indeksejä seuraavien rahastojen sijoituksissa.


Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.