Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat yritysten osakkeisiin. Yrityksiä yhdistävä tekijä voi olla toimiala, maa, maanosa tai koko maailma.
Ikoni: osakkeita kuvaava käyrä.

Osakerahastojen tuottovaihtelu on suurin

Osakerahastojen arvonkehitys seuraa osakemarkkinoiden kehitystä. Osakerahastoihin sijoittamisessa riski on korkein, koska osakkeiden kurssit voivat nousta ja laskea voimakkaasti. Sijoitukset kuitenkin hajautetaaan useisiin kohteisiin, mikä pienentää riskiä. 

Riski ja tuotto kulkevat yleensä käsi kädessä, joten osakerahastoihin sijoittaminen voi pitkällä aikavälillä tarjota mahdollisuuden korkorahastoja parempaan tuottoon. Osakerahastoihin sijoittaminen voi sopia sinulle, joka olet valmis ottamaan suuremman riskin. Osakerahastot ovat varteenotettava vaihtoehto myös silloin, kun sijoitusaika on pitkä, kuten eläkkeeseen tai lapsille säästettäessä.

Rahastot voivat valita salkkuunsa yrityksiä koko maailmasta, yhdestä maanosasta tai maasta mutta myös tietyltä toimialalta. Osakerahasto voi olla aktiivisesti hallinnoitu rahasto tai indeksirahasto.

Eri rahastoilla on erilainen riskitaso

Osakerahasto sijoittaa yleensä yli sataan eri osakkeeseen ja yhtiöön. Näin se hajauttaa riskejä.

  • Riski on yleensä pienin, kun osakerahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti useisiin eri yrityksiin.
  • Riski on yleensä suurin, kun osakerahasto sijoittaa yhdelle toimialalle, yhteen maahan tai yhdelle maantieteelliselle alueelle.

Hyvä tietää  

Kun osakerahasto sijoittaa ulkomaisten yritysten osakkeisiin, valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston arvon kehitykseen. Jos esimerkiksi USA:n pörssissä osakkeiden hinnat nousevat ja samaan aikaan dollarin arvo laskee suhteessa euroon, Amerikka-rahaston arvo voi laskea.

Temaattinen ja laatuyhtiösijoittaminen

Teemarahastot

Rahasto voi sijoittaa yrityksiin myös erilaisten teemojen, eli megatrendien mukaan. Temaattisessa sijoittamisessa pyritään tunnistamaan pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntaan ja samalla myös yritysten kannattavuuteen ja menestykseen. 

Teemarahastot sijoittavat yrityksiin, jotka etsivät ratkaisuja esimerkiksi globaaleihin haasteisiin, kuten vesihuoltoon ja energiatehokkuuteen.

Sijoittaminen laatuyhtiöihin

Laatuyhtiöihin sijoittavat Selective-rahastot eroavat perinteisistä osakerahastoista siten, että niiden salkuissa on vähemmän osakkeita (noin 16–35). 

Selective-rahastot sijoittavat arvostettuihin laatuyhtiöihin, jotka valitaan salkkuun tarkkaan määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Rahastojen tavoitteena on saavuttaa hyvä absoluuttinen tuotto pitkällä aikavälillä noudattamatta mitään erityistä toimialajakaumaa.

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.