Rahastojen riskitasot

Rahaston riski ja tuotto kulkevat usein käsi kädessä.

Riskitaso vaihtelee rahastokohtaisesti

Rahastojen riskejä kuvaava käyrä

Yllä olevat riskikäyrät kuvaavat rahastojen tyypillistä arvonvaihtelua.

  • Kun valitset rahaston, jonka riski on matala, kurssivaihtelut jäävät yleensä pieniksi. Riski sille, että sijoitus tuottaa tappiota on pienempi, mutta myös tuotto-odotus on pienempi.
  • Jos tavoittelet korkeampaa tuottoa ja olet valmis hyväksymään voimakkaatkin kurssivaihtelut säästöaikana, voit valita rahastoja, joiden riski on korkeampi.

    Hyvä yleissääntö on, että mitä pidempi säästöaika, sitä korkeamman riskin säästäjä voi ottaa.

Matala riski

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna matalan riskin rahastojen kurssit ovat heilahdelleet vain vähän. Siksi niiden riski on pienempi kuin vaikkapa osakerahastoilla, joiden kurssi voi nousta ja laskea jyrkästi. Matalan riskin rahastoja ovat esimerkiksi lyhyen koron rahastot ja jotkut yhdistelmärahastot, joissa korkosijoitusten osuus on suuri.
Korkorahastot
Yhdistelmä-/allokaatiorahastot

Keskitason riski

Keskitason riskin rahasto voi tarjota tilikorkoa paremman tuoton. Keskitason riskin rahastoja ovat yhdistelmärahastot, jotka sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoihin ja jotkut osakerahastot, jotka sijoittavat osakkeisiin maailmanlaajuisesti.
Yhdistelmä-/allokaatiorahastot
Osakerahastot

Korkea riski

Korkean riskin rahaston arvo voi nousta ja laskea voimakkaasti. Rahaston omistajana sinulla on mahdollisuus hyvään tuottoon, mutta osuuksiesi arvo voi myös laskea. Korkean riskin rahastoja ovat osakerahastot, jotka sijoittavat esimerkiksi tiettyyn maahaan tai tietylle toimialalle.
Osakerahastot

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.