Joutsenmerkki

Joutsenmerkitty rahasto täyttää ulkopuolisen toimijan tiukat ympäristö- ja vastuullisuuskriteerit
Kolikot pinoina nurmikolla.


Joutsenmerkki Handelsbankenissa


Johtava vastuullisen sijoittamisen toimija

Haluamme jokaisen rahastomme huomioivan vastuullisuusvaatimukset, jotka edistävät kestävää kehitystä. Uskomme vastuullisten rahastojen määrän kasvavan tulevaisuudessa.

Lue lisää ajatuksistamme Joutsenmerkin artikkelista.


Joutsenmerkin saaminen edellyttää tiukkojen kriteerien täyttämistä

 1. Poissulkeminen
  Rahaston tulee poissulkea toimialat, joilla on suuri riski vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön, kuten esimerkiksi fosiiliset polttoaineet, tupakka ja aseet.
 2. Suosiminen
  Rahaston suorista sijoituksista vähintään 90 prosentille on tehty vastuullisuusanalyysi.
 3. Vaikuttaminen
  Dialogit yritysten kanssa ja äänivallan käyttö ohjatakseen yrityksen toimintaa kestävämpään suuntaan.
 4. Raportointi
  Vuosittainen vastuullisuustyön raportointi toimenpiteistä. Joutsenmerkityn rahaston omistukset tulee julkaista vähintään neljä kertaa vuodessa. 
  Kestävä Energia -rahaston vastuullisuusraporttiAvautuu uuteen ikkunaan
 5. Laadunvarmistus
  Joutsenmerkin vaatimukset tulee täyttyä vuosittain.