Poissulkeminen

Handelsbankenin rahastoista suljetaan pois yrityksiä ja toimialoja, jotka ovat ristiriidassa vastuullisuusperiaatteidemme kanssa.
Talitiainen istuu oksalla.

Poissuljettavat yritykset ja toimialat

Kaikki rahastot sulkevat pois yritykset:

  • joiden on todettu rikkovan kansainvälisiä normeja ja yleissääntöjä.
  • jotka tuottavat itse tai toimivat kiistanalaisten aseiden jakelijana (rypäleaseet, jalkaväkimiinat, biologiset ja kemialliset aseet ja ydinaseet).
  • joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia perustuu hiilen louhintaan tai yli 30 prosenttia on peräisin kivihiilestä.
Poissuljetut yritykset (englanniksi)Avautuu uuteen ikkunaan

Poissuljettavat toimialat

Pääsääntöisesti kaikki Suomessa myytävät rahastot välttävät sijoittamasta toimialoihin, joiden kielteiset vaikutukset globaaleihin haasteisiin ovat liian suuret.

Näitä ovat tupakka ja kannabis, aikuisviihde, alkoholi, uhkapelit, aseet ja fossiiliset polttoaineet.


Hiilen välttäminen sijoituksissa

Handelsbankenin rahastot eivät sijoita yrityksiin, joiden liiketoiminasta merkittävä osa muodostuu hiilivoimasta tai -kaivoksista.

Olemme mukana torjumassa ilmastonmuutosta 

Olemme tietoisia riskeistä, jotka liittyvät fossiilisiin polttoaineisiin ja yrityksiin, jotka toimivat näillä aloilla. Riskit liittyvät sekä ilmastoon että yritykseen sijoituskohteena. 

Kasvihuonekaasujen päästöt vaikuttavat voimakkaasti ilmaston lämpenemiseen. Hiilen polttaminen energianlähteeksi on yksi suurimmista kasvihuonepäästöjen aiheuttajista. Siksi olemme sulkeneet pois rahastojen omistuksista ne yritykset, joiden toiminnasta merkittävä osa koostuu kivihiilen louhinnasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sekä aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen että indeksirahastojen sijoituskohteena olevan yrityksen liikevaihdosta korkeintaan 5 prosenttia voi tulla kivihiilen louhinnasta. Kun kyseessä on energiantuotanto, yrityksen liikevaihdosta korkeintaan 30 prosenttia voi muodostua hiilivoimasta.

Kaksi kertaa vuodessa mittaamme useimpien rahastojen hiilijalanjäljen. Mittaaminen kasvattaa tietoisuutta yritysten ympäristö- ja ilmastoriskeistä sekä auttaa ymmärtämään, mikä on omistusten kokonaisvaikutus hiilijalanjälkeen.

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

  • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
  • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.