Sijoitusvakuutuksen veroedut

Valitse vakuutussäästäminen ja optimoi sijoitustesi verotus.
Mies tekee muistiinpanoja.
 • Voit vaihtaa sijoituskohteita veroitta ja kuluitta sopimuksen sisällä.
 • Voit valita vapaasti edunsaajat, joille vakuutuskorvaus maksetaan kuolemantapauksessa.
 • Voit tehdä useamman muutoksen säästösuunnitelmaasi yhdellä ja samalla toimeksiannolla.
 • Et joudu maksamaan vakuutussopimukseesi liittyen veroja, ennen kuin nostat ulos sijoittamiasi varoja tai sopimus päättyy.

Ikoni: Pykälämerkki

Varat nostettavissa milloin tahansa

Voit nostaa sijoitettuja varoja käyttöösi koska tahansa - kokonaan tai osittain. Kun nostat maksettujen vakuutusmaksujen osuutta säästöaikana, osittainen säästönnosto kohdistuu sekä sopimuksen pääomaan että tuottoon siinä suhteessa, kun vakuutuksen säästö niistä koostuu. Sopimukseen kertynyt tuotto on veronalaista pääomatuloa vakuutuksenottajalle. Pääoman osuudesta ei makseta veroa.


Ikoni: loistava hehkulamppu.

Verotus sopimusaikana

Sijoituskohteiden vaihto on verotonta

 • Voit vaihtaa sijoituskohteita ilman sijoituskohteen myynnistä ja uudelleensijoituksesta syntyvän myyntivoiton verotusta.
 • Sinun ei tarvitse ilmoittaa vakuutuksen sisällä tehdyistä ostoista ja myynneistä verotuksessasi.

Säästönnostot sopimusaikana

 • Osittainen takaisinosto voitollisesta vakuutuksesta katsotaan kohdistuvan sekä sopimuksen pääomaan että tuottoon siinä suhteessa, kun vakuutuksen säästö niistä koostuu. 
 • Sopimukseen kertynyt tuotto on veronalaista pääomatuloa vakuutuksenottajalle ja hänen lähiomaisilleen. Pääoman osuudesta ei makseta veroa.

Verotus sopimuksen päättyessä

Sijoitusvakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle tai edunsaajalle vakuutusajan päätyttyä. Vakuutuspääoma ei ole veronalaista tuloa vakuutuksenottajalle. Lähiomaiselle maksettaessa vakuutuspääoma on lahjaveron alaista. Sopimukseen kertynyt tuotto on veronalaista pääomatuloveroa vakuutuksenottajalle ja hänen lähiomaisilleen. Vakuutuksen mahdolliset tappiot ovat vähennyskelpoisia 1.1.2020 alkaen. Verovähennysoikeus syntyy kun sijoitusvakuutus päättyy, eli kun tappio on sopimuksessa lopullinen.

Sijoitusvakuutus osana perinnön suunnittelua

Vakuutuksenottaja voi vapaasti valita edunsaajat, joille vakuutuskorvaus maksetaan kuolemantapauksessa.

Sijoitusvakuutus, jossa on edunsaajamääräys, on kuolinpesän ulkopuolista varallisuutta. Korvauksensaaja saa varat nopeasti käyttöönsä, vaikka muuta varallisuutta selvitettäisiin pitkään.

Henkivakuutuskorvaus kuolemantapauksessa

Sijoitusvakuutuksesta maksettava kuolemantapauskorvaus on lähiomaiselle kokonaisuudessaan perintöveron alaista tuloa.

Muille kuin vakuutuksenottajan lähiomaiselle maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat saajalle veronalaista. Pääomatulovero on 30 % aina 30 000 euroon asti. Sen ylittävältä osalta vero on 34 %. Ajantasaisen perintöverotaulukon löydät osoitteesta vero.fiAvautuu uuteen ikkunaan.


Sijoitusvakuutus lahjana

Vakuutusta kohdellaan lahjaverotuksessa kuten muitakin lahjoja.

Voit säästää verottomasti 4 999 euroa per lahjansaaja kolmen (3) vuoden aikana. Yli 4 999 euron ylittävästä lahjasta peritään lahjavero.

Ajantasaisen lahjaverotaulukon löydät osoitteesta vero.fiAvautuu uuteen ikkunaan.


Tärkeitä sanoja ja määritelmiä

Ikoni: kysymysmerkki ympyrässä.
 • Vakuutuspääoma
  Vakuutuspääoma tai sijoitettu pääoma tarkoittaa sopimukseen maksettuja vakuutusmaksuja.
 • Tuotto
  Sijoitusvakuutuksen tuotto on vakuutuksen pääoman ja koko vakuutussäästön erotus.
 • Lähiomaiset
  Lähiomaisella tarkoitetaan vakuutuksenottajan puolisoa, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillistä, ottolasta tai tämän rintaperillistä, kasvattilasta tai puolison lasta.
 • Tämän sivun tiedot perustuvat vuoden 2020 lainsäädäntöön.

Vastuunrajoitus

Rahoitusvälineen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.