Arvopaperit ja sijoitukset varainhoidossa

Handelsbankenin varainhoidossa käytämme laajasti eri sijoitustuotteita. Tuotteiden valinta perustuu aina sinulle sopivimman ratkaisun löytämiseen.

Varainhoidon arvopaperit sekä muut tuotteet ja ratkaisut

Varainhoitomme koostuu erilaisista sijoitusratkaisuista, ja toimimme avoimella arkkitehtuurilla: käytämme varainhoitosalkuissamme sekä oman rahastoyhtiömme että yhteistyökumppaneidemme parhaita rahastoja.

Uskomme aktiiviseen varainhoitoon, jossa salkunhoitaja hoitaa sijoituksia aktiivisesti. Käytämme myös passiivisia tuotteita, joissa salkunhoitaja ei aktiivisesti valitse arvopapereita, vaan ne valikoituvat yleisten markkinaindeksien mukaan. Passiivisen sijoitusstrategian tuotteista hyödynnämme esimerkiksi indeksirahastoja ja ETF:iä eli pörssilistattuja rahastoja. Sijoitustavat täydentävät toisiaan, ja yhdistämme niitä usein.

Olemme erikoistuneet pohjoismaisiin osakkeisiin ja tarjoamme useita osakkeisiin suoraan sijoittavia salkkuratkaisuja, jotka ovat menestyneet erinomaisesti. Korkosijoituksissa rakennamme salkkuja suorista joukkolainoista ja korkorahastoista, asiakkaan tilanteesta riippuen.

Pankkivirkailija selittää varainhoitoa asiakaspariskunnalle.

Sijoitustuotot ja sijoittamiseen liittyvät riskit

Sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä: ilman riskiä ei synny tuottoja. Tavoitteemme on rakentaa sijoitussalkkuja, joissa riskiotto palkitaan hyvällä tuotolla. Sijoittajan tärkein päätös on sijoitussalkun allokointi eli sijoitusten jako eri omaisuuslajeihin. Omaisuuslajeja ovat esimerkiksi osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt tai muut vaihtoehtoiset sijoitukset. Allokaation lisäksi sijoitussalkun tuoton kannalta olennaista on sijoitusten hajauttaminen. Ammattitaitoiset varainhoitajamme pitävät huolen siitä, että salkkusi on aina riittävästi hajautettu.


Vastuullinen sijoittaminen

Me Handelsbankenissa uskomme vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisuudella tarkoitetaan sekä vastuullista sijoituskohteiden valintaa että vastuullista sijoitusneuvontaa. 

Vastuullisessa sijoituskohteiden valinnassa salkunhoitajat valitsevat sijoitussalkkuihin yhtiöitä, jotka ottavat toiminnassaan huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat. Jos salkkuyhtiössä havaitaan väärinkäytöksiä, pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että yhtiö parantaisi toimintatapansa. Jos näin ei käy, myymme yhtiön osakkeet pois. Huomioimme vastuullisuuden myös passiivisissa sijoituksissa.

Vastuullisuus on ensiarvoisen tärkeää myös sijoitusneuvonnan näkökulmasta. Sijoitusneuvontamme perustuu aina sinun henkilökohtaiseen tilanteeseesi ja tavoitteisiisi. Meitä eivät ohjaa tuotekohtaiset myyntibudjetit tai bonukset: sijoitusneuvojamme eivät saa myyntibonuksia tarjoamistaan ratkaisuista. Tavoitteenamme on, että sinä olet tyytyväinen nyt ja tulevaisuudessa. 

Uskomme vastuullisen sijoittamisen tuovan asiakkaillemme pitkällä aikavälillä parempaa tuottoa ja tehokkaampaa riskienhallintaa.


Ota yhteyttä

Ota meihin suoraan yhteyttä ja varaa aika.

Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön, niin soitamme sinulle.