Vastuunrajoitus

Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, jatkossa Handelsbanken, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Puh 010 444 11. Y-tunnus: 0861597-4.

Materiaalia ei tule pitää sijoitustutkimusta koskevien lakien ja asetusten mukaisena sijoitustutkimuksena. Tämä tarkoittaa, että suosituksia ei ole laadittu niiden lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti, jotka on säädetty edistämään riippumatonta sijoitustutkimusta ja että suosituksiin ei sovelleta sijoitustutkimuksen levittämisestä johtuvia kaupankäyntirajoituksia.

Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Materiaalin sisältämä informaatio saattaa muuttua tai sitä saatetaan muuttaa ja se voi myös poiketa niistä mielipiteistä, joita Handelsbankenin riippumaton sijoitusanalyysi edustaa. Materiaalin sisältämä informaatio perustuu yleisesti saatavilla olevaan tietoon ja se on peräisin lähteistä, joita yleisesti pidetään luotettavina. Tiedon oikeellisuutta ei kuitenkaan voida taata, ja tieto voi olla epätäydellistä tai lyhennettyä. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa jäljentää, jakaa tai julkaista missään tarkoituksessa ilman Handelsbankenin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Handelsbanken ei vastaa siitä, että materiaalia käytetään tavalla, joka rikkoo jakelukieltoa tai julkistetaan pankin sääntöjen vastaisesti.

Rahoitusvälineen historiallinen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista.

Verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan. Verokohtelu voi tulevaisuudessa muuttua.

Handelsbanken-rahastoesimerkit perustuvat Handelsbanken Fonder AB:n rahastoihin. Niiden rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla Handelsbankenin konttoreista ja verkkosivuilta www.handelsbanken.fi/rahastot. Avaintietoesitteet ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Yhtiökohtaiset analyysit perustuvat Handelsbankenin analyytikkojen analyysiin. Analyysit ovat saatavilla Handelsbankenin konttoreista.

In English

This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.