1. Henkilöasiakkaat
  2. /
  3. Uusi asiakas
  4. /
  5. Miksi pankki kysyy?

Miksi pankki kysyy?

Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että pankkeja ei käytetä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kanavana.
Paragraftäcken

Esitämme kysymyksiä, jotta oppisimme tuntemaan asiakkaamme. Asiakkaan tunteminen on meille ennen kaikkea avain hyvään palveluun. Muuttuvassa maailmassa henkilötietojen keräämiseen ja ylläpitämiseen on myös muita syitä. Mitä kaikkea pankki siis kyselee ja miksi?

Asiakkaan tunteminen

Pankin velvollisuus tuntea asiakkaansa perustuu Suomen lakiin, EU-säännöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Pankilla tulee olla riittävät tiedot mm. asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, maksuliikenteestä ja verotusmaasta sekä varojen alkuperästä. Meidän on kerättävä tiedot, kun tulet asiakkaaksi, ja tietoja on ylläpidettävä koko asiakassuhteen ajan.

Meidän on lisäksi selvitettävä, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö Suomessa tai toisessa valtiossa (= PEP eli politically exposed person) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. 

Koska vaatimukset ovat ajan myötä kiristyneet, joudumme pyytämään asiakassuhteeseen liittyviä lisätietoja myös vanhoilta asiakkailtamme.

Käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.