1. Tietoa pankista
  2. /
  3. Vastuullisuus
  4. /
  5. Handelsbankenin konkreettiset vastuullisuustavoitteet

Handelsbankenin konkreettiset vastuullisuustavoitteet

Kasvihuonekaasujen nettopäästöt nollaan. Vastuullinen rahoitus ja sijoittaminen. Neuvonta ja koulutus, joiden tarkoituksena on pienentää miesten ja naisten välistä varallisuuseroa.
Metsä ja joki ylhäältäpäin

Tavoitteenamme on saada nettopäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä

Hiilineutraalius 

Handelsbankenin ilmastotavoitteena on saada kasvihuonekaasujen nettopäästöt nollaan mahdollisimman pian – viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteemme koskee liiketoimintaamme eli luotonantoa, leasingia ja sijoituksia, mutta myös työntekijöitämme – energiankulutuksestamme ja työmatkoistamme johtuvia päästöjä. EU:n tavoitteena on päästä nettopäästöjen nollatasolle vuoteen 2050 mennessä, kun taas Handelsbankenin vielä kunnianhimoisempana tavoitteena on päästä nollatasolle vuoteen 2040 mennessä. Olemme vakuuttuneita siitä, että nopea ja koordinoitu siirtymä, jonka tavoitteena on rajoittaa maapallon ilmaston lämpeneminen mahdollisimman lähelle 1,5 celsiusastetta, olisi parhaaksi asiakkaillemme, niille yhteisöille, joissa toimimme, ja siten myös meille.

Tilanteemme tänään

Handelsbankenin oma toiminta on ollut hiilineutraalia vuodesta 2017 lähtien, ja pankki kompensoi ne hiilidioksidipäästöt, joita ei voi välttää. Työskentelemme väsymättä päästöjen vähentämiseksi, ja olemmekin onnistuneet vähentämään niitä jo 62 % vuodesta 2013.

Tavoitteet, osatavoitteet ja strategiat tarkistetaan säännöllisesti ja sovitetaan tieteellisen kehityksen sekä IPCC:n raporttien mukaisiksi.

Nettonollapäästöt? 

Nettonollapäästöillä tarkoitetaan, että kasvihuonekaasupäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä luonnon kiertokulkuun tai teknisiin ratkaisuihin. Näin päästöt eivät edistä ilmastonmuutosta.


-

Rahoitusta, sijoittamista ja neuvontaa koskevat tavoitteemme

  • Vastuullinen rahoitus – vuoteen 2025 mennessä vihreät tai vastuullisuuskriteereihin sidotut lainat muodostavat 20 % pankin lainakannasta. 
  • Vastuullinen sijoittaminen – sijoitussalkkumme ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset ja edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
  • Neuvonta – kehittämällä neuvontapalveluita ja -välineitä luomme edellytykset miesten ja naisten varallisuuserojen pienentämiselle vuoteen 2023 mennessä.

Lisätietoa siitä, miten aiomme saavuttaa vastuullisuustavoitteemme

 

Hallinto ja avoimuus 

Handelsbanken raportoi säännöllisesti johdolle ja hallitukselle niiden prosessien edistymisestä, joiden avulla pankin toiminta mukautetaan periaatteisiin ja pankin tavoitteiden saavuttamiseen.