1. Tietoa pankista
  2. /
  3. Vastuullisuus
  4. /
  5. Sukupuolten välinen tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallistavuus

Sukupuolten välinen tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallistavuus vahvistavat pankkia

Handelsbankenin toiminta perustuu yksilöiden – sekä asiakkaiden että työntekijöiden – kunnioittamiseen.
Työkaverit

Sukupuolten välisen tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistäminen on olennainen osa Handelsbankenin arvoja ja yrityskulttuuria, ja sen pitäisi myös olla luonnollinen ja olennainen osa jokapäiväistä työtämme.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa koskeva tavoitteemme 

Sukupuolten välinen tasa-arvo Handelsbankenissa tarkoittaa, että kaikilla pankin työntekijöillä on sukupuolesta riippumatta oltava samat oikeudet, mahdollisuudet ja edellytykset kehittyä ja edistää pankin kehitystä.

Tavoitteena on kunnioittaa kunkin työntekijän osaamista, kokemusta ja arvoa ja hyötyä niistä parhaalla tavalla, jotta työntekijät voivat kehittyä sekä yksilöinä että ammattirooleissaan. Tavoitteenamme on, että henkilöstössä toteutuu sukupuolten välinen tasapaino, jossa vähintään 40 % on naisia tai miehiä pankin kaikissa osissa – eri ammattirooleissa, alueilla, yksiköissä ja maissa.

Monimuotoisuutta koskeva tavoitteemme

Handelsbankenissa monimuotoisuus kattaa eri yksilöiden erilaiset taidot ja työkokemuksen, erilaiset ajattelu- ja ongelmanratkaisutavat, sosioekonomisen taustan, ulkonäön ja henkilökohtaiset edellytykset. Se koskee myös eroavaisuuksia, joita voivat olla sukupuoli, muunsukupuolinen identiteetti tai ilmaisu, ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, uskonto tai muu vakaumus sekä muut syrjinnälle altistavat perusteet.

Tavoitteenamme on houkutella, rekrytoida ja kehittää erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä, joilla voi olla monipuolisia näkökulmia, ja pitää heidät töissä pankissa. Pankin tulee heijastaa ympäröivän yhteisömme luonnollista monimuotoisuutta.

Osallistavuutta koskeva tavoitteemme

Osallistavan yrityskulttuurin avulla hyödynnämme parhaalla tavalla kaikki sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden sisältämät edut. Osoitamme luottamusta ja kunnioitusta muita kohtaan, sallimme eroavaisuudet ja arvostamme niitä, jaamme tietämystämme ja kokemustamme muiden kanssa, omaksumme uusia lähestymistapoja ja olemme avoimia erilaisille näkökulmille – olemme sitoutuneita, osallistavia ja yhteistyökykyisiä.

Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijät tuntevat itsensä kunnioitetuiksi ja yhteisöön kuuluviksi.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallistavuutta koskevat puitteet

Koordinoidaksemme ja selventääksemme kantaamme konsernin laajuinen monimuotoisuusneuvoston foorumi Diversity Council, joka koostuu kaikkien kotimarkkinoiden johtoryhmien, Capital Marketsin sekä konsernin IT- ja HR-osastojen jäsenistä, on kehittänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallistavuutta koskevat puitteet. Niistä tehty yhteenveto on alla.