1. Tietoa pankista
  2. /
  3. Vastuullisuus
  4. /
  5. Handelsbankenin yhteistyöhankkeet

Handelsbankenin yhteistyöhankkeet

Vastuullisena pankkina Handelsbanken on sitoutunut tukemaan yhteiskunnan kestävää kehitystä eri hankkeiden kautta.
litet  möte med fyra personer

Yhteistyöhankkeet Suomessa

Green Building Council Finland

GBC Finland haluaa tuoda kestävän kehityksen näkökulman osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. Järjestön tavoite on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.

Handelsbanken on ollut jäsen vuodesta 2019.

GBC FinlandAvautuu uuteen ikkunaan

Finsif

Finsif (Finland's Sustainable Investment Forum) on vastuullisen sijoittamisen yhdistys, jossa Handelsbanken Suomi on ollut jäsenenä vuosia. Yhdistyksen tavoitteena on nostaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat huomion kohteeksi varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä.

FinsifAvautuu uuteen ikkunaan

FIBS

FIBS (Finnish Business & Society ry) edistää vastuullista liiketoimintaa. Yhdistys tarjoaa koulutusta ja julkaisuja, jotka tukevat yritys- ja yhteiskuntavastuuta. Yhdistys tiedottaa vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja kestävää kehitystä edistävistä toimintatavoista.

Handelsbanken on ollut FIBSin jäsen vuodesta 2017.

FIBSAvautuu uuteen ikkunaan

Talous ja nuoret TAT

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. TAT tekee töitä nuorten työelämä- ja taloustaitojen eteen yhdessä koulujen, yliopistojen, yritysten, kuntien ja säätiöiden kanssa.

Handelsbanken on mukana tuottamassa yhdessä TATin kanssa toisen asteen opiskelijoille digitaalisia oman talouden hallinnan oppimateriaaleja säästämisestä ja sijoittamisesta. Oppilaille maksuttomat materiaalit pilotoidaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa kevään 2021 aikana.

Didrichsenin taidemuseo

Handelsbanken on vuonna 2021 yksi Didrichsenin taidemuseon tukijoista. Didrichsenin taidemuseo järjestää joka vuosi kiinnostavia näyttelyitä – vuonna 2021 mm. Tove Jansson -näyttelyn ja Björn Weckströmin 85-vuotisjuhlanäyttelyn. Didrichsenin taidemuseon omissa kokoelmissa on sekä kotimaista että ulkomaista taidetta 1900-luvulta. Museolla on myös muinaisten kulttuurien kokoelma. 

DidrichsenAvautuu uuteen ikkunaan

Kestävä Energia - joutsenmerkitty rahasto

Kestävä Energia -rahastollemme on myönnetty Joutsenmerkki. Joutsenmerkistä tiedät, että rahasto ei sijoita fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinvoimaan - ei edes epäsuorasti. Rahaston sijoituskohteilla tulee olla vahva vastuullisuusprofiili. 

Joutsenmerkin vaatimusten mukaan rahaston on esitettävä vuosittain vastuullisuusraportti, josta selviävät rahaston vastuullisuustoimenpiteet. Kestävän Energian sivulle on koottu myös rahaston ajankohtaiset omistukset.

Kestävä EnergiaAvautuu uuteen ikkunaan

Joutsenmerkin kriteeritAvautuu uuteen ikkunaan

Konttoreiden paikalliset hankkeet

Konttorimme tuntevat parhaiten oman toimialueensa, ja valitsevat sieltä hankkeet, jotka tukevat paikallista yhteisöä ja alueen asukkaita.