1. Tietoa pankista
  2. /
  3. Vastuullisuus
  4. /
  5. Vastuullisuuden hallinnointi

Vastuullisuuden hallinnointi

Vastuullisuus on integroitu Handelsbankenin työtapoihin ja hallintoprosesseihin.
Neljä työntekijää keskustelee

Vastuullinen organisaatio

Miten toimimme

Handelsbankenilla koemme luontevaksi, että vastuullisuus on integroitu päätöksentekoon. Pankissa on hajautettu työskentelytapa, jossa asiakas on keskiössä. Meillä on myös erillinen tiimi, joka koordinoi koko konsernin vastuullisuustyötä.

Menettelytavat ja ohjeet

Asetusten ja kansallisten lakien lisäksi meillä on myös omia menettelytapoja ja linjauksia. Pankin johto tarkistaa menettelytavat vuosittain, ja toimitusjohtajan antamat ohjeet täydentävät ja selkeyttävät menettelytapoja. Julkaisemme myös menettelytavat ja linjaukset Handelsbankenin tytäryhtiöille. 

Ota yhteyttä 

Jos haluat keskustella pankin vastuullisuustyöstä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Alla olevasta linkistä löydät kaikki asiantuntijamme.

Lähetä sähköpostia (englanniksi tai ruotsiksi):
sustainability@handelsbanken.se


Vastuullisuusraportointi

Handelsbankenin vastuullisuusraportointi kertoo tärkeimmistä vastuullisuusaiheistamme ja siitä, miten ne toteutuvat työssämme. Vuosikertomuksessamme ja vastuullisuusraportissamme kuvataan viime vuoden toimintaa ja tulosta. Konsernin vastuullisuustietopaketti kattaa yksityiskohtaiset tiedot olennaisista vastuullisuusaiheistamme ja tulostiedotteistamme, talouden tunnusluvut, täydellisen GRI-indeksin sekä vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (PRB). Raportit julkaistaan vuosittain, ja raportointi kattaa koko konsernin. Vastuullisuusraportti ja vastuullisuustietopaketti laaditaan GRI-standardien Core-tason mukaisesti, ja ulkopuoliset tarkastajat tarkastavat ne ennen julkaisemista.

Riskienhallinta

Kestävyysriski voi syntyä missä tahansa pankin roolissa ja toiminnassa. On tärkeää ennakoida ja hallita kestävyysriskiä sekä taloudellisista ja oikeudellisista syistä että pankin maineen kannalta. Pyrkimyksemme hallita kestävyysriskiä noudattavat pankin hajautettua mallia ja ovat pankin alhaisen riskinsietokyvyn kanssa samassa linjassa. Pankin liiketoiminta vastaa vastuullisuusriskin tunnistamisesta ja hallinnasta. Tämä tapahtuu vakiintuneiden riski- ja hallintaprosessien puitteissa.

Toimittajat

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua toimittajiemme kanssa. Ostopäätöksiä tehdessämme arvioimme toimittajiemme vastuullisuustyötä. Olemme myös ottaneet käyttöön suuria toimittajia noudattavat käytännesäännöt, joita odotamme niiden noudattavan. Tämän seurauksena näemme positiivisen yhteyden käytännesääntöjen, toimittajiemme kanssa käymämme vuoropuhelun ja heidän vastuullisuustyönsä välillä.

Man och kvinna cyklar över en bro

Tavoitteet, joihin keskitymme

Vastuullisuustyössämme olemme päättäneet keskittyä kuuteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet