CashPool

CashPool on tarkoitettu yrityksille, joilla on toimintaa monessa maassa ja kenties tilejä monessa valuutassa. CashPool vähentää rahoituksen ja sisäisen hallinnon tarvetta.
Kollegat keskustelevat yrityksessä.

Konsernin tilit yhdistetään kokonaisuudeksi

Konsernissa osassa yrityksistä syntyy usein ylimääräistä likviditeettiä samaan aikaan kun toisilla voi olla puutetta likviditeetistä. CashPool yhdistää konsernin likviditeetin kun yli- ja alijäämät voidaan netottaa joko ohjaamalla likviditeetti tietylle tilille tai yhdistämällä kaikki likviditeetti tilirakenteessa.

CashPool-palveluun voi liittää tilejä eri maissa ja valuutoissa.

Edut

  • Vähentynyt luoton tarve
  • Vähentyneet korkokulut
  • Parempi kokonaiskuva likviditeetistä
  • Kevyempi sisäinen hallinto

4 pengapåsar

Näin CashPool toimii

Jos yrityksellä on toimintaa useissa maissa tai useissa valuutoissa, on CashPool oikea ratkaisu. CashPool-palveluun rakennetaan yrityksen tarpeisiin sopiva tilirakenne. Yksittäiset tilit liitetään palveluun tai tileistä muodostetaan ryhmärakenteita, jotka liitetään palveluun. Cash Pool -palvelu edellyttää, että tilit ovat mukana GlobalOn-Line-palvelussa. Notional Group Account (NGA) ja Cash Concentration Service (CCS) -palveluilla yritys voi yhdistää yksittäisiä tilejä tai tilirakenteita konsernin yhteiseen rakenteeseen. Yrityksen likviditeetin voi kerätä haluttuun maahan tai halutulle tilille. 

Notional Group Account (NGA)
NGA-palvelussa yritys tai konserni voi yhdistää tilejä eri maissa ja valuutoissa samaan tilirakenteeseen. Rakenteessa oleva käyttövara on käytettävissä kaikkien tilien kautta. Tämä vähentää paikallisen rahoituksen tarvetta, kun NGA-palveluun liitetään vain yksi luotto valuuttojen määrästä riippumatta. NGA-palvelusta sopinut voi itse päättää mitä korkoehtoja tai sisäisiä limiittejä rakenteeseen liitetyt tytäryhtiöt voivat käyttää. 

Cash Concentration Service (CCS)
CCS-palvelulla voi siirtää likviditeettiä eri tilien, maiden ja pankkien välillä. CCS-palvelua määriteltäessä sovitaan yritykselle sopivista aikaväleistä, ehdoista ja kellonajoista, joiden mukaan automaattiset likviditeettisiirrot toteutetaan. 


-

Hae konttori ja varaa aika

Soita konttoriin ja varaa aika tapaamiselle. Tapaaminen voi olla tuottava sijoitus, koska tehokas likviditeetinhallinta säästää paljon resursseja.

Tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin

Tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin Ruotsin Valtiokonttorin (Riksgälden) päätöksen mukaisesti. Jokaisella tilinomistajalla on oikeus enintään 100 000 euroa vastaavaan korvauksen pankissa olevien talletusten yhteismäärästä. Valtiokonttori maksaa korvauksen tilinomistajalle 7 työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen.

Tämän korvauksen lisäksi tilinomistaja voi saada enintään 5 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta korvausta niistä varoista, jotka liittyvät erikseen määriteltyyn tapahtumaan, esimerkiksi yksityisasunnon myyntiin, työsuhteen päättymiseen, perintöön ja vakuutuskorvaukseen.