1. Yritysasiakkaat
  2. /
  3. Kassanhallinta
  4. /
  5. Konsernitili

Konsernitili

Yritys voi hoitaa kassan- ja likviditeetinhallinnan keskitetysti yhdeltä konsernitililtä, vaikka maksuliikenteen hoito on hajautettu konserniyksiköille.
  • Yksiköiden kassavirtojen tasaus vähentää rahoituksen tarvetta ja lisää maksuvalmiutta.
  • Kassanhallinnan kulut pienenevät.
  • Konsernin sisäisissä varojen siirroissa ei tule arvopäivämenetyksiä.
  • Saat paremman yleiskuvan koko konsernin likviditeettitilanteesta.
  • Nettomääräiset korkotuotot lisääntyvät.
  • Konsernitaseen loppusumma pienenee.

Konsernitilin rakenne

Ikoni: Pyramidi jaettuna kolmeen osaan.

Konsernitili koostuu päätilistä ja alatileistä ja tasotileistä, jotka voidaan ryhmitellä tarpeen mukaan. Konsernitili avataan yleensä emoyhtiölle.

Alatilit ja tasotilit avataan tytäryritysten tai sisäisten yksiköiden nimiin ja yhdistetään päätiliin. Konsernin kaikki varat keskitetään konsernin päätilille. Rakenteeseen kuuluvat alatilit ovat maksutilejä, ja niitä käytetään sekä emoyhtiössä että konsernin eri yksiköissä.

Alatilit

Alatilit toimivat maksutileinä, joilta yksiköt hoitavat rahaliikennettään. Alatileihin voidaan liittää erilaisia maksuliikennepalveluita tarpeen mukaan.

Konserni voi antaa yksiköille sisäiset tililimiitit. Palveluun kuuluu myös konsernin sisäinen koronlaskenta, jolla korot voidaan kohdistaa alatileille.


Sovi tapaaminen konttoriin

Sovi tapaaminen yrityksesi yhteyshenkilön kanssa. Hän tekee ehdotuksen, miten konsernitilin voi oman yrityksesi tapauksessa rakentaa.

Tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin

Tili kuuluu Ruotsin talletussuojan piiriin Ruotsin Valtiokonttorin (Riksgälden) päätöksen mukaisesti. Jokaisella tilinomistajalla on oikeus enintään 100 000 euroa vastaavaan korvauksen pankissa olevien talletusten yhteismäärästä. Valtiokonttori maksaa korvauksen tilinomistajalle 7 työpäivän kuluessa siitä, kun pankki on asetettu konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen.

Tämän korvauksen lisäksi tilinomistaja voi saada enintään 5 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta korvausta niistä varoista, jotka liittyvät erikseen määriteltyyn tapahtumaan, esimerkiksi yksityisasunnon myyntiin, työsuhteen päättymiseen, perintöön ja vakuutuskorvaukseen.