Leasing

Leasing on autojen, koneiden ja laitteiden määräaikaista vuokrausta. Kohde ei sido yrityksen pääomaa, vaan maksat sen käytöstä vuokraa.
Traktori nostaa heinäpaaleja

Leasing vapauttaa yrityksen pääomaa muuhun käyttöön.

Mitä leasingillä voi rahoittaa?

Leasingillä voi rahoittaa lähes kaikkea irtainta käyttöomaisuutta, kuten tieto- ja toimistotekniikkaa, koneita ja laitteita sekä autoja.

Mitkä ovat leasingin edut?

  1. Leasing-rahoituksessa kohde on vakuutena. Yleensä muita vakuuksia ei tarvita. Yrityksesi vakuudet säästyvät muuhun käyttöön. 
  2. Leasing pitää laitekannan ajan tasalla. Joustava rahoitusmuoto sopii myös lyhytikäisten kohteiden hankintaan.
  3. Leasing-vuokrat voi vähentää verotuksessa. Vuokra voidaan sopia kiinteäksi tai vaihtuvaksi. Kiinteä vuokra on samansuuruinen koko vuokra-ajan. Vaihtuva vuokra taas seuraa sovitun viitekoron muutoksia.
  4. Vuokrakustannusten arvonlisävero on vähennyskelpoinen arvonlisäverolaskelmassa. Poikkeuksena ovat henkilöautot, joissa arvonlisävero on rajoitetusti vähennyskelpoinen.

två bilar med pilar till och från varandra

Palvelut autokannan elinkaaren hallintaan

Handelsbankenin yhteistyökumppani Fleet Innovation kilpailuttaa yrityksesi puolesta osto- ja palvelusopimukset. Voit seurata yritysautoilun kustannuksia kululajeittain. Rahoituksen kustannukset, huollot, polttoaineet ja vakuutukset on eritelty ja tiliöity valmiiksi, ja laskutus on läpinäkyvää.

Fleet Innovation -palvelu mahdollistaa kustannustehokkaat autoratkaisut ja palvelukokonaisuudet, jopa käyttäjäkohtaisesti yrityksen sisällä.


Hiilineutraalia autoilua

Vihreä rahoitus neutraloi leasing-autojen päästöt

Autovalinnat vaikuttavat yrityksen hiilijalanjälkeen. Kaikkia päästöjä ei voi välttää, ja siksi Handelsbanken hyvittää leasing-autojesi hiilidioksidipäästöt. Päästöoikeudet on hankittu kansainvälisesti hyväksytystä ja sertifioidusta ilmastoprojektista.


Vertaile osamaksun ja leasingin ominaisuuksia

Osamaksu Leasing
Lyhyt kuvaus Rahoitusta osamaksukaupan ehdoin. Määräaikaista vuokrausta.
Kohteen omistus Yritys saa omistusoikeuden sopimuskauden päätyttyä. Yritys vuokraa kohteen määräajaksi.
Vakuus Hankittava kohde toimii vakuutena.

Vuokrakohde toimii vakuutena.

Vaikutus taseeseen Kohde ja velka taseessa - voit tehdä normaalit poistot. Taseen ulkopuolinen vastuu - keventää tasetta.
Kirjaaminen tuloslaskelmaan Poistot ja kulut tuloslaskelmaan. Vuokrat tuloslaskelmaan.
Alv-vähennys Alv:n voi vähentää toimitushetkellä. Alv:n voi vähentää vuokraerittäin.
Lue lisää Osamaksu Leasing