Vihreä laina

Investoiko yrityksesi kiinteistöihin ja omaisuuslajeihin, jotka edistävät kestävää kehitystä? Handelsbankenin vihreä laina on vastuullinen rahoitusvaihtoehto.
Nainen pyöräilee rakennustyömaan ohi

Kestävä luotonanto on avain parempaan tulevaisuuteen

Rakennussektori on yksi merkittävistä energiankäyttäjistä. Haluamme tarjota yrityksellesi mahdollisuuden rahoittaa ympäristöä hyödyttäviä perusparannus- tai uudisrakennushankkeita vihreällä lainalla. Vihreä laina soveltuu myös aurinkoenergiahankkeisiin.
Ikoni: kerrostalo ja lehti

Rakennukset

Rakennussektorin pitkän aikavälin haittojen vähentämisessä rakennuskannan energiatehokkuus on avainasemassa. On tärkeää, että uudisrakentamisessa ja perusparannushankkeissa huomioidaan ympäristö ja ilmasto. Oikeat materiaalivalinnat ja huolellinen ylläpito vievät pitkälle. Vihreät lainat edistävät ympäristöystävällistä rakentamista. 

Vihreä laina voidaan myöntää RS-kohteelle tai RS-lainan muuntamiseen taloyhtiölainaksi. Myös taloyhtiön remonttilaina voi olla vihreä laina: esimerkiksi maalämpöön siirtyminen, aurinkopaneelit tai energiatehokkuutta parantava remontti voivat sopia vihreällä lainalla rahoitettaviksi. Vihreällä lainalla voidaan rahoittaa myös kiinteistökauppa, kun sertifiointivaatimukset täyttyvät. 

Vihreät rakennukset
Ikoni: aurinko paistaa aurinkopaneeliin.

Aurinkoenergiahankkeet

Vihreä laina soveltuu suuriin aurinkoenergiahankkeisiin. Hankkeet lisäävät kestävää energiantuotantoa ja tukevat tavoitetta vähentää kasvihuonekaasuja. 

Vihreillä lainoilla voidaan rahoittaa aurinkoenergian käyttöönottoon tarvittavia laitteistoja, asennustöitä ja infrastruktuuria.

-

Muut hankkeet

Vihreää rahoitusta voidaan myöntää myös monille muille hankkeille, jotka täyttävät vihreän rahoituksen kriteerit. Kysy konttoristasi, voisiko sinun hankkeesi saada vihreää rahoitusta!


Näin haet vihreää lainaa

Numero yksi

Lainan hakeminen

Ota yhteyttä konttoriisi ja selvitä yhteyshenkilöltäsi, täyttääkö investointikohteesi vihreän lainan edellytykset. 

Numero kaksi

Lainan myöntäminen

Pankki arvioi, täyttääkö hanke vihreän lainan kriteerit. Jos edellytykset ovat olemassa, teemme tavanmukaisen luottoarvion. 

Ikoni: numero kolme

Vaikutusten seuranta

Vihreän rahoituksen ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisesti. Taloyhtiöiden osalta seurantaa tehdään esimerkiksi energiatodistusten avulla. 

Lue lisää

Aurinko paistaa koivunoksien takaa

Handelsbankenissa ymmärrämme vaikutuksemme yhteiskuntaan, ympäristöön ja rahamarkkinoihin. Vastuullisuus ja pitkäjänteisyys ovat keskeisiä arvojamme.

Vastuullisuus