Vihreät lainat

Investoiko yrityksesi kiinteistöihin ja omaisuuslajeihin, jotka edistävät kestävää kehitystä? Handelsbankenin vihreä laina on vastuullinen rahoitusvaihtoehto.
Aurinkopaneeleja

Kestävä luotonanto on avain parempaan tulevaisuuteen

Rakennussektori on yksi merkittävistä energiankäyttäjistä. Haluamme tarjota yrityksellesi mahdollisuuden rahoittaa ympäristöä hyödyttäviä perusparannus- tai uudisrakennushankkeita vihreällä lainalla. Vihreä laina soveltuu myös aurinkoenergiahankkeisiin. Vihreällä lainalla voi rahoittaa myös yritysten metsäkauppoja sekä metsänparannus- ja uudistushankkeita.
Ikoni: kerrostalo ja lehti

Rakennukset

Rakennussektorin pitkän aikavälin haittojen vähentämisessä rakennuskannan energiatehokkuus on avainasemassa. On tärkeää, että uudisrakentamisessa ja perusparannushankkeissa huomioidaan ympäristö ja ilmasto. Oikeat materiaalivalinnat ja huolellinen ylläpito vievät pitkälle. Vihreät lainat edistävät ympäristöystävällistä rakentamista. 

Ikoni: aurinko paistaa aurinkopaneeliin

Aurinkoenergiahankkeet

Vihreä laina soveltuu suuriin aurinkoenergiahankkeisiin. Hankkeilla on iso merkitys kestävän energiantuotannon lisäämisessä, ja ne tukevat tavoitetta vähentää kasvihuonekaasuja. 

Vihreillä lainoilla voidaan rahoittaa aurinkoenergian käyttöönottoon tarvittavia laitteistoja, asennustöitä ja infrastruktuuria.

Ikoni: kuusi ja koivu

Metsä

Pitkäjänteinen kestävä metsänhoito luo edellytykset luonnon monimuotoisuudelle, ilmaston vakaudelle ja kestävälle talouskehitykselle. Metsä sitoo hiiltä ja korvaa fossiilisia energianlähteitä, ja metsillä on iso merkitys siirryttäessä kohti päästöneutraalia yhteiskuntaa. 


Näin haet vihreää lainaa

Numero yksi

Lainan hakeminen

Ota yhteyttä konttoriisi ja selvitä yhteyshenkilöltäsi, täyttääkö investointikohteesi vihreän lainan edellytykset. 

Numero kaksi

Lainan myöntäminen

Pankki arvioi, täyttääkö hanke vihreän lainan kriteerit. Jos edellytykset ovat olemassa, teemme tavanmukaisen luottoarvion. 

Ikoni: numero kolme

Raportointi

Yrityksesi raportoi vuosittain pankille siitä, miten hyvin hanke täyttää sille asetetut kriteerit, kuten pakolliset energiavaatimukset.  

Aurinko paistaa koivunoksien takaa

Handelsbankenissa ymmärrämme vaikutuksemme yhteiskuntaan, ympäristöön ja rahamarkkinoihin. Vastuullisuus ja pitkäjänteisyys ovat keskeisiä arvojamme.

Vastuullisuus