Vihreät rakennukset

Ympäristönäkökohdat on tärkeää huomioida uudisrakentamisessa ja perusparannushankkeissa. Handelsbanken myöntää edullista vihreää lainaa tietyin ehdoin sekä asuinrakennusten että kaupallisten ja julkisten rakennusten rahoittamiseen.
Kiinteistörakennus, jonka pihalla lehtipuita.

Suomalaisten kotitalouksien aiheuttamista kasvihuonepäästöistä noin 30 % syntyy asumisesta. Päästöjä syntyy erityisesti lämmityksestä, mutta myös veden ja sähkön kulutuksesta. Useat taloyhtiöt haluavat edistää energiatehokkuutta ja edistää ympäristöystävällisiä valintoja. 

Vihreä laina voi tarkoittaa tavallista taloyhtiölainaa parempia lainaehtoja, esimerkiksi hieman matalampaa marginaalia. Lähtökohtaisesti vihreä laina on edullisempi kuin normaali laina.


Ikoni: Kerrostalo, jonka pihassa puu.

Asuinrakennukset

Vihreää lainaa voidaan myöntää uusille tai olemassa oleville asuinrakennuksille sekä asunto-osakeyhtiöiden energiaremontti- ja saneeraushankkeisiin. Myös kiinteistökaupan voi rahoittaa vihreällä lainalla, kunhan sertifiointivaatimukset täyttyvät.

Asuinrakennusten osalta jonkin alla olevista kriteereistä tulee täyttyä:

Handelsbankenin vihreä laina on tarkoitettu 

 • rakentajille
 • sijoittajille 
 • taloyhtiöille

Uudiskohteet

Uudiskohteiden eli 1.1.2021 jälkeen valmistuneiden kohteiden kriteerit ovat 

 • energialuokka A
 • Joutsenmerkki. 

Olemassa olevat kohteet

Olemassa olevien, ennen vuotta 2021 valmistuneiden kohteiden kriteerit ovat: 

 • energialuokka A tai B 
 • Joutsenmerkki.

Energiaremontit

Myös energiaremontit tai laajat saneeraukset asunto-osakeyhtiöissä voivat oikeuttaa vihreään rahoitukseen. Rakennuksen iälle ei ole asetettu rajoituksia.

 • Remontin täytyy parantaa kohteen energiatehokkuutta vähintään 30%.
 • Parannus tulee todentaa energiatodistuksen avulla.

Ikoni: Kolme rakennusta vierekkäin

Kaupalliset ja julkiset rakennukset

Vihreää lainaa voidaan tietyin ehdoin myöntää myös kaupallisten ja julkisten rakennusten hankkeisiin.

Kaupallisten ja julkisten rakennusten osalta jonkin alla olevista kriteereistä tulee täyttyä:

 • BREEAM-sertifiointi, vähintään ”Very Good”-tasolla
 • LEED-sertifiointi, vähintään ”Gold”-tasolla
 • Joutsenmerkki
 • RTS-sertifiointi, vähintään 4 tähteä.

Handelsbankenin vihreä laina on tarkoitettu 

 • rakentajille
 • sijoittajille
 • kiinteistöyhtiöille
 • yritys- ja yhteisöasiakkaille.
Tuulimyllyt ja verso

Handelsbankenissa ymmärrämme vaikutuksemme yhteiskuntaan, ympäristöön ja rahamarkkinoihin. Vastuullisuus ja pitkäjänteisyys ovat keskeisiä arvojamme.

Vastuullinen rahoitus