Energiaremontti maksaa itsensä takaisin

Hyvin suunniteltu energiaremontti tuo taloyhtiölle ja osakkaille isoja taloudellisia etuja. Se pienentää paitsi ympäristöpäästöjä myös asumisen kustannuksia.
Kaksi työmiestä tekee ikkunaremonttia.

Mikä energiaremontti?

Energiatehokkaat ikkunat, maalämpö – tai jotain muuta

Energiaremontti tähtää rakennuksen käytön hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Energiaremontti voi tarkoittaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihtamista ilmaston kannalta parempaan vaihtoehtoon. Se voi olla myös muu energian kulutuksen pienentämiseen ja energian tuottamiseen liittyvä ratkaisu. 

Esimerkkejä ovat muun muassa poistoilman tai jäteveden lämmön talteenottotekniikan asentaminen, lisälämmöneristys julkisivu- tai kattoremontin yhteydessä tai ikkunoiden vaihto energiatehokkaampiin.

Mitä kannattaa ottaa huomioon energiaremontin taloudellisessa suunnittelussa?

Puhekuplassa kysymysmerkki ja toisessa i-merkki.

Miksi energiaremontin teettäminen kannattaa?

Energiaremontit ovat lähtökohtaisesti erittäin kustannustehokkaita, ja niiden tekeminen on lähes aina taloudellisesti kannattavaa. 

Energiaremontin vaikutuksen huomaa nopeasti asumiskulujen laskuna ja pidemmällä tähtäimellä asunnon arvon nousuna. Energiaremontti parantaa myös energiakustannusten ja korjauskustannusten ennakointia.

Seinäkalenterin sivu, jossa numero 31.

Milloin energiaremontti on ajankohtainen?

Asumismukavuutta haittaavien vikojen määrä kasvaa sitä mukaa, kun talotekniikka vanhenee. Pikkuvikoja paikkaamalla kokonaiskorjaustarve kasvaa pikku hiljaa. Energia-asiat onkin hyvä huomioida taloyhtiön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa.

Parhaat säästöt syntyvät erilaisten ratkaisujen yhdistelmänä. Osa energiankulutusta laskevista korjaustoimista on sellaisia, että niiden toteuttaminen isomman peruskorjausremontin yhteydessä saattaa olla kannattavaa. Esimerkkejä ovat muun muassa ikkunaremontti, julkisivujen lisäeristys ja katon lämmöneristys.


Taskulaskin.

Missä vaiheessa hanketta taloussuunnittelu kannattaa aloittaa?

Taloussuunnittelu käy käsi kädessä hankesuunnittelun kanssa. On tärkeää määrittää rahoitustaso, jonka osakkaiden rahoitusvastikkeen sietokyky kantaa. 

Pankin näkökulmasta on tärkeää, että taloyhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja maksukyky hyvä: yhtiön omistuspohja on hajautunut ja rahoitusaste korjaushistoriaan nähden maltillinen. Hankesuunnittelun voi tällöin toteuttaa esimerkiksi energiakonsultin kanssa hyvinkin pitkälle.

Kannattaa olla meihin yhteydessä viimeistään siinä vaiheessa, kun investoinnin kustannukset ja tarvittava lainamäärä ovat selvillä. 

Ensiapulaukku.

Millaista suunnitteluapua ja neuvontaa saat pankista?

Voimme auttaa sinua rahoitusvastiketason hahmottelemisessa ja simuloida erilaisten lyhennysohjelmavaihtoehtojen vaikutusta rahoitusvastikkeeseen.


Talo, jonka sisällä puun lehti.

Millaista lainaa hankkeeseen kannattaa hakea?

Kun myönnettävästä lainasta vähintään puolet käytetään energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimiin ja kun remontin odotetaan parantavan energiatehokkuutta vähintään 30 prosenttia, taloyhtiö voi hakea Handelsbankenista vihreää lainaa.

Vihreä laina on rahaksi muuntuva ekoteko. Lainan korkomarginaali on tavallista taloyhtiölainaa edullisempi, ja asunnon myyntitilanteessa vihreä laina on osoitus hyvästä hallinnosta ja vastuullisuudesta.

Vaaka, jossa punnukset.

Yhtiölaina vai pankkilaina?

Osakkaan kannattaa keskustella pankkinsa kanssa, kannattaako hänen maksaa oma osuutensa henkilökohtaisella pankkilainalla vai maksaako yhtiölle remontista kuukausittaista rahoitusvastiketta. Tähän vaikuttaa muun muassa se, onko asunto omassa käytössä vai sijoitusasuntona.

Mitä taloudellisia avustuksia on tarjolla?

Valkoinen omakotitalo

Taloyhtiön kannattaa selvittää mahdollisuudet ARAn myöntämiin energia-avustuksiin. ARAn energia-avustusta voi saada remonttikohde, jonka energiatehokkuus paranee vähintään 30 prosenttia.