Henkilötietojen käsittely Handelsbanken-konsernissa Suomessa
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (1999/523) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, ettei yksityishenkilöiden yksityisyyden suojaa loukata henkilötietoja käsiteltäessä. Merkittävä osa tätä suojaa on, että tietojen antajaa informoidaan häntä koskevien tietojen käsittelystä.

Ohessa yhteenveto tietojen käsittelystä Suomen aluepankissa ja koko Handelsbanken-konsernissa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä omaan konttoriisi.

Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?
Henkilötiedot ovat tietoja, jotka luovutat pankille, kun asioit pankissa, esim. avatessasi tiliä tai hakiessasi luottoa, tai jotka pankki muuten rekisteröi. Tällaisia ovat esim. luottotiedot (hankitaan Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä) tai liiketoiminnan arviointitiedot. Edellä mainittu koskee myös pankin tai pankin tytäryhtiön kanssa tehtyjä, muita palveluja koskevia sopimuksia. Tarvittaessa käsittelemme myös asiakkaan edustajan, kuten edunvalvojan tai asiamiehen tietoja.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan henkilötietolain mukaan kaikkia sellaisia tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti voidaan yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Myös digitaaliseen muotoon tallennetut puhelinkeskustelut saattavat sisältää henkilötietoja.

Kuka käsittelee tietoja?
Tietoja käsittelevät pankki sekä, pankkisalaisuutta koskevan ohjeistuksen puitteissa, muut Handelsbanken-konserniin kuuluvat yhtiöt sekä pankin yhteistyöyritykset. Konsernin ulkopuolisia yhteistyöyrityksiä ovat mm. korttiyhtiöt (MasterCard ja Visa), Suomen Asiakastieto Oy ja Euroclear Finland Oy. Tietoja luovutetaan myös viranomaisille ja tunnistuspalvelun yhteydessä luottamusverkostoon kuuluvalle taholle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään?

Sopimuksien ym. valmistelu ja hallinnointi
Tietoja käsitellään valmisteltaessa sopimuksia, hallinnoitaessa ja pantaessa täytäntöön jo tehtyjä sopimuksia ja suoritettaessa toimenpiteitä, jotka asiakas on pyytänyt suorittamaan joko ennen sopimuksen allekirjoittamista tai sen jälkeen. Näihin kuuluvat mm. tiedot asiakkaan ja pankin välisestä yhteydenpidosta sekä tiedot sopimuksen toteuttamistavasta.

Tiedot arkistoidaan voimassa olevan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Puhelinkeskusteluja tallennetaan digitaaliseen muotoon ennen kaikkea annettaessa sijoitusneuvontaa sekä rahoitusvälineillä käytävän kaupan yhteydessä, kun tarkoituksena on tuottaa pankille ja asiakkaalle materiaalia, josta käy ilmi neuvonnan ja arvopaperikaupan sisältö.

Internet
Pankki käyttää internetsivuillaan nk. evästeitä (cookies). Myös jokaisen kävijän IP-osoite rekisteröityy automaattisesti. Tietoa tarvitaan käyntitiheyden mittaamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Lue lisää evästeistä

Analyysien suorittaminen
Henkilötietojen perusteella tehdään mm. markkina- ja asiakasanalyyseja. Tietoja käytetään lisäksi liiketoiminnan ja menetelmien kehittämiseen, riskienhallintaan ja konsernitilastojen laatimiseen. Riskienhallinnalla tarkoitetaan myös luotonottajaa ja luottoja koskevien tietojen käsittelyä arvioitaessa luottojen laatua vakavaraisuusnäkökohdista.

Markkinointi
Pankki sekä, pankkisalaisuutta koskevan ohjeistuksen puitteissa, muut konserniin kuuluvat yhtiöt sekä pankin yhteistyöyritykset voivat käyttää henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas ei ole tehnyt suoramarkkinointikieltoa.

Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja sinua koskevien henkilötietojen käsittelystä, toimita allekirjoittamasi kirjallinen pyyntö konttoriisi. Pyynnön sinua koskevien tietojen oikaisemisesta voit tehdä Handelsbankenin konttorissa tai verkkopalvelussa.© Svenska Handelsbanken AB (publ)