Handelsbankenin yritysvastuu
- osa Handelsbankenin yrityskulttuuria

Handelsbankenin toimintamahdollisuudet ja menestys markkinoilla perustuvat asiakkaiden, yleisön ja viranomaisten luottamukseen. Kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta ovat osa kulttuuriamme ja toimintatapaamme.


Handelsbanken ja kestävä kehitys
Handelsbankenin tavoitteena on olla kannattavampi kuin muut pohjoismaiset suurpankit keskimäärin. Tämän lisäksi haluamme olla vastuullinen yhteiskunnallinen toimija.
Handelsbanken ja kestävä kehitys

Pankin tehtävä yhteiskunnassa
Handelsbankenin pitkäjänteinen, vakaa ja asiakaskeskeinen toiminta tukee yhteiskunnan taloudellista kehitystä.
Pankin tehtävä yhteiskunnassa

Sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu pankin toiminnassa tarkoittaa vastuullista luotonantoa, neuvontaa ja myyntiä, tyytyväisiä asiakkaita sekä mainetta hyvänä työnantajana.
Sosiaalinen vastuu

Ympäristötyö
Pankin ympäristövaikutuksen tulee olla mahdollisimman pieni. Johdonmukainen ja pitkäjänteinen kehitystyö tuottaa usein kaksinkertaisen vaikutuksen: ei pelkästään hyötyä ympäristölle vaan myös kustannussäästöjä.
Ympäristötyö pankissa

Eettiset periaatteet
Pankin eettiset ohjeet luovat perustan pankin korkealle eettiselle tasolle.
Eettinen toimintatapa pankissa


Vastuullisuuden yhteistyö


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Henkilötiedot/Personuppgifter