Yritysten johdannaiskauppoja koskevat säännöt
EMIR-asetuksen (European Market Infrastructure Regulation) tavoitteena on vahvistaa johdannaismarkkinoiden valvontaa ja lisätä markkinoiden kykyä vähentää vastapuoliriskiä ja parantaa riskienhallintaa.

Asetus koskee varsinkin nk. OTC-johdannaissopimuksia (kahdenväliset sopimukset, joissa esimerkiksi Handelsbanken on vastapuolena), mutta ulottuu myös pörssijohdannaisiin (ETD). Säännöstö on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Nämä ovat kaupparaportointi, riskejä rajoittavat toimet sekä (suurten yritysten osalta) määritysvelvollisuus.


Kaupparaportointi
Kaikki yrityksen tekemät johdannaissopimukset on raportoitava erityiseen kauppatietorekisteriin.

Raportointivelvollisuus kattaa seuraavat johdannaisluokat:
  • Osakejohdannaiset (indeksioptiot, futuurit, osakkeenvaihtosopimukset jne.)
  • Korkojohdannaiset (koronvaihtosopimukset, korkokatto jne.)
  • Luottojohdannaiset (luottoriskinvaihtosopimukset, tuottovirtojen vaihtosopimukset jne.)
  • Hyödykejohdannaiset (öljyfutuurit, kultaoptiot, termiinit, keskiarvosopimukset jne.)
  • Valuuttajohdannaiset (valuuttatermiinit, optiot, swapit jne.)
Valuuttajohdannaisilla tarkoitetaan kaikkia valuuttasopimuksia, joiden päättymispäivä on myöhemmin kuin kaksi päivää sopimuspäivän jälkeen.

Yritys on itse vastuussa johdannaissopimusten raportoinnista, mutta se voi halutessaan ulkoistaa raportoinnin teknisen ja hallinnollisen toteuttamisen.

Raporttien ulkoistaminen Handelsbankenille
Yrityksillä on mahdollisuus ulkoistaa johdannaissopimustensa raportointi Handelsbankenille. Tätä varten Handelsbanken tarvitsee:
  • allekirjoitetun palvelusopimuksen (Sopimus - johdannaistransaktioita koskeva ilmoittaminen)
  • Kansainvälisen LEI-tunnuksen (Legal Entity Identifier), jota yritys hakee valtuutetulta rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjällä on oikeus periä tunnuksesta maksu.
LEI-tunnus

Riskejä rajoittavat toimet
Kauppavahvistukset: Jokaisen yrityksen tulee viivytyksettä vastata sähköisesti kauppavahvistukseen (OTC-johdannaiset ja valuuttatermiinit). Uudet säännöt otetaan käyttöön asteittain, mutta tavoitteena on, että yritys vahvistaa johdannaissopimuksensa viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

Salkkujen täsmäytys ja erimielisyyksien ratkaisu:
Yrityksellä pitää olla ennalta sovitut toimintatavat avoimien johdannaissopimusten ja vakuuksien vahvistamista varten. Yrityksellä tulee myös olla prosessi johdannaissopimuksia koskevien mahdollisten erimielisyyksien ratkaisuun.

Määritysvelvollisuus
Osapuolilla on velvollisuus viedä komission teknisissä standardeissa nimetyt OTC-johdannaissopimukset keskusvastapuolimääritykseen (Central Counterparty eli CCP clearing).


Lisätietoa


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Henkilötiedot/Personuppgifter