Miksi pankki kysyy?
Meille asiakkaan tunteminen on ennen kaikkea avain hyvään palveluun. Muuttuvassa maailmassa henkilötietojen keräämiseen ja ylläpitämiseen on myös muita syitä. Mitä kaikkea pankki siis kyselee asiakkailtaan ja miksi?


Pankin velvollisuus tuntea asiakkaansa perustuu Suomen lakiin, EU-säännöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Asiakkaan henkilötietojen lisäksi pankilla tulee olla riittävät tiedot mm. asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, maksuliikenteestä ja verotusmaasta sekä varojen alkuperästä. Tiedot on kerättävä asiakkuutta avattaessa ja tietoja on ylläpidettävä koko asiakassuhteen ajan.

Pankin on lisäksi selvitettävä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (= PEP eli politically exposed person), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Suomea velvoittavat kansainväliset verosopimukset edellyttävät, että pankki selvittää myös asiakkaidensa verotuksellisen aseman.

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja luottamuksellisesti voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


Kyselyjen tausta
Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen
- Finanssivalvonnan tietopaketti
(uusi ikkuna)


Uutiskirje Kompassi
Miksi pankki kyselee tietojani?
- artikkeli numerossa 03/2016
(uusi ikkuna)


Miksi pankki kysyy? - katso filmi
Finanssialan tekemä lyhyt filmi pankin esittämistä kysymyksistä

Miksi pankki kysyy tuloista ja poliittisesta vaikutusvallasta?
(uusi ikkuna)


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Henkilötiedot/Personuppgifter