Kundrespons och -klagomål i Finland
Kundklagomål är något som Handelsbanken tar på största allvar. Det är ett av många sätt att få uppmärksamhet på de saker som inte fungerar så bra. Det ger oss en bra chans att ständigt förbättras.

Kontorets ansvar i första hand
Vi ser positivt på de synpunkter som vi får ta del av från våra kunder. Om du har ett klagomål att framföra ska du i första hand vända dig till ditt kontor.

Handelsbankens policy när det gäller klagomål är att de ska behandlas effektivt och omsorgsfullt. Du har rätt att få ett sakligt och korrekt svar och du kan begära att få det skriftligt om du så önskar. Du har också rätt att få ett snabbt besked. Banken meddelar dig, hur behandlingen av klagomålet framskrider och ger en tidtabell. Om ditt klagomål inte kan tillmötesgås har du rätt att få en motivering till detta.

Omprövning av kontorets beslut
Om du begär omprövning av kontorets beslut kontakta vår regionbank:

Handelsbanken
Kundrespons
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors

Du kan också skicka ditt klagomål på vår blankett.

Är du inte nöjd med bankens beslut?
Om du inte är nöjd med bankens beslut, hänvisar vi till Försäkrings- och finansrådgivningen eller Konsumenttvistenämnden.

Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
Tfn (09) 6850 120
www.fine.fi(nytt fönster)

Konsumenttvistenämnden
Tavastvägen 3
PB 306
00531 Helsingfors
Tfn 029 566 5200
kril@oikeus.fi


Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
tietosuojavastaava@handelsbanken.fi

Postadress:
Handelsbanken
Dataskyddsombudet
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors

Skriv ut
Kundklagomål i Handelsbanken Finland
(pdf, 1 365 kb, nytt fönster)


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Henkilötiedot/Personuppgifter