Handelsbanken

2018-07-18
Handelsbanken Suomi: Tammi–kesäkuun 2018 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Liiketoiminnan volyymit ja tuotot kehittyivät positiivisesti – myös oman pääoman tuotto vahva  

”Liiketoiminnan volyymien kasvu vaikutti myös korkokatteen kehitykseen positiivisesti. Saavutimme alkuvuonna 11,4 prosentin oman pääoman tuoton”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti kertoo.

”Sijoitusvarallisuuden hoitajana Handelsbankeniin luotetaan vahvasti ja yhä useampi uskoo varallisuutensa Handelsbankenin hoitoon. Olemme kehittäneet säästämisen ja sijoittamisen palveluita ja tämä tuottaa tulosta. Hallinnoitavien varojen määrä jatkoi kasvua ja oli kesäkuun lopussa lähes 20 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana”, Arkilahti jatkaa.

”Yhä useampi sijoittaja haluaa tehdä sijoituspäätöksensä vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Erityisesti suursijoittajille vastuullisuus on usein lähtökohta ja markkinoilla on kova kysyntä vastuullisille sijoituskohteille. Handelsbanken laski kesäkuussa liikkeeseen yhtiön ensimmäisen vihreän bondin eli ympäristöinvestointien rahoitukseen korvamerkityn joukkovelkakirjalainan. 500 miljoonan euron bondi herätti markkinalla valtavasti mielenkiintoa ja se ylimerkittiin kolminkertaisesti”, Arkilahti toteaa.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys

Konttoriliiketoimintameur Q2 2018 Q1 2018 Muutos Q1-Q2 2018 Q1-Q2 2017 Muutos
Tuotot
Korkokate 32,2 31,4 3 % 63,6 60,7 5 %
Palkkiotuotot 12,0 12,2 -2 % 24,2 24,5 -1 %
Tuotot yhteensä 46,0 45,4 1 % 91,4 89,0 3 %
Kulut yhteensä -24,4 -24,4 0 % -48,8 -46,0 6 %
Liiketulos ennen luottot. 21,6 21,0 3 % 42,6 43,0 -1 %
Luottotappiot -7,9 0,6 -7,3 -1,2
Tuloksenjako 5,5 4,0 38 % 9,5 7,3 30 %
Liiketulos 19,2  25,6 -25 % 44,8 49,1 -9 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 47,4 49,4 48,3 47,6
Oman pääoman tuotto, % 10,3 12,3 11,4 12,9

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 44,8 miljoonaa euroa, laski 9 prosenttia vuoden 2017 tammi–kesäkuuhun verrattuna. Luottotappiot olivat 7,3 miljoonaa euroa (1,2). Luottotappiotaso oli 0,08 prosenttia (IFRS9). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 48,3 (47,6). Oman pääoman tuotto oli 11,4 prosenttia (12,9).

Tuotot kasvoivat 91,4 miljoonaan euroon (89,0). Korkokate parani 63,6 miljoonaan euroon (60,7). Matalat korot ja kohonneet viranomaismaksut vaikuttavat edelleen korkokatteeseen. Palkkiotuotot olivat 24,2 miljoonaa euroa (24,5).

Kokonaiskustannukset nousivat 48,8 miljoonaan euroon (46,0). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 530 henkilöä (493).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymitmeur Q2 2018 Q1 2018 Muutos Q1-Q2 2018 Q1-Q2 2017 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 083 4 125 -1 % 4 144 4 039 3 %
Yritykset 9 066 8 879 2 % 9 006 8 992 0 %
Yhteensä 13 149 13 004  1 %  13 150  13 031  1 % 
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 569 1 511 4 % 1 540 1 633 -6 %
Yritykset  2 617 3 006 -13 % 2 812 2 663 6 %
Yhteensä  4 186 4 517 -7 % 4 352 4 296 1 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi hieman vuoden 2017 tammi–kesäkuuhun verrattuna.

Kotitalouksien talletukset pienenivät 6 prosenttia, mutta yritysten talletukset kasvoivat 6 prosenttia.

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–kesäkuussa yhteensä 6,6 miljoonaa euroa (5,6). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluu vakuutusyhtiö sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllisti Suomessa vuoden 2017 lopussa 631 henkilöä.  

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–kesäkuussa 2018 (verrattuna tammi–kesäkuuhun 2017):

- Kasvu jatkui hyvänä kaikilla kotimarkkinoilla.
- Strategisia hankkeita liiketoiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi.
- Oman pääoman tuotto oli 13,8 % (12,6).
- Liiketoiminnan tulos kasvoi 7 % ja oli 11 381 milj. kruunua (10 604).
- Tilikauden tulos verojen jälkeen kasvoi 13 % ja oli 9 235 milj. kruunua (8 167).
- Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 4,75 kruunua (4,20).
- Tuotot kasvoivat 8 % 21 959 milj. kruunuun (20 274).
- Korkokate kasvoi 8 % ja oli 15 552 milj. kruunua (14 402), mutta kohonneella kriisinhallintarahastomaksulla oikaistu kasvu oli 10 %.
- Palkkiotuotot kasvoivat 3 % 5 012 milj. kruunuun (4 862).
- Kulu/tuotto-suhde oli 46,5 % (45,8).
- IFRS 9:n mukainen luottotappiotaso oli 0,04 % (0,04 IAS 39:n mukainen).
- Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 21,4 % (23,4), ja vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,3 % (29,0).

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies