Handelsbanken

2019-02-06
Handelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2018

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 20 prosenttia, myös luottokanta kasvussa

”Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös luottokantamme keskivolyymi on kasvussa. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä ainutlaatuiseen konseptiimme, jossa kaikki palvelut löytyvät oman asiakasvastaavan kautta”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti kertoo.

”Vuoden 2018 lopulla nousimme Prosperan tutkimuksessa Suomen parhaaksi Private Banking -palveluissa, ja EPSI Ratingin tutkimuksen mukaan meillä on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Asiakkaamme arvostavat erityisesti hyvää tavoitettavuutta ja osaavaa henkilökohtaista palvelua. Saamme kiitosta myös kansainvälisen verkostomme kattavista palveluista”, Nina Arkilahti jatkaa.

”Vastataksemme toimialan ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin uudistamme peruspankkijärjestelmämme. Tuleva järjestelmä mahdollistaa entistä paremmat digitaaliset palvelut. Lisäksi käynnistimme yhteistyön MobilePayn kanssa. Digitaalisista hankkeista huolimatta henkilökohtainen palvelu on meille tärkein kilpailuetu. Jokaisella asiakkaallamme on henkilökohtainen asiakasvastaava ja hänelle suora puhelinnumero. Tapaamiset onnistuvat konttoreissamme lyhyelläkin varoitusajalla”, Nina Arkilahti kertoo.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi-joulukuussa 2018

Konttoriliiketoiminta
meur
Q4
2018
Q3
2018

Muutos

 2018

2017

Muutos
Tuotot
Korkokate 32,3  32,2  0 %   128,1   124,9   3 %
Palkkiotuotot 12,7  12,0  6 % 48,9 48,0   2 %
Tuotot yhteensä 46,0  45,6  1 % 183,0 180,2   2 %
Kulut yhteensä -26,4  -23,9  10 % -99,1 -93,3   6 %
Liiketulos ennen luottot. 19,6  21,7  -10 % 83,9 86,9   -3 %
Luottotappiot -7,0  -2,5  180 % -16,8 -5,9   185 %
Tuloksenjako 3,8  4,5  -16 % 17,8 15,6   14 %
Liiketulos 16,3  23,8  -32 % 84,9 96,6 -12 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 53,2 47,7 49,4 47,6
Oman pääoman tuotto, % 8,2 12,7 10,9 12,8

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 84,9 miljoonaa euroa, laski 12 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Luottotappiot olivat 16,8 miljoonaa euroa (5,9). Luottotappiotaso oli 0,14 prosenttia (IFRS9). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 49,4 (47,6). Oman pääoman tuotto oli 10,9 prosenttia (12,8).

Tuotot kasvoivat 183,0 miljoonaan euroon (180,2). Palkkiotuotot nousivat hieman 48,9 miljoonaan euroon (48,0). Korkokate parani kolme prosenttia 128,1 miljoonaan euroon (124,9). Matalat korot ja kohonneet viranomaismaksut vaikuttavat edelleen korkokatteeseen. Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–joulukuussa yhteensä 12,9 miljoonaa euroa (10,5). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat 99,1 miljoonaan euroon (93,3). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 518 henkilöä (506).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymit
meur
Q4
2018
Q3
2018
Muutos
2018
2017 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 277 4 215 1 % 4 195 4 061 3 %
Yritykset 9 292 9 274 0 % 9 145 8 935 2 %
Yhteensä 13 569 13 489 1 % 13 340 12 996  3 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 625 1 611 1 % 1 579 1 596 -1 %
Yritykset  2 947 2 696 9 % 2 816 2 671 5 %
Yhteensä  4 572 4 307 6 % 4 395 4 267 3 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi 3 prosenttia vuoden 2017 tammi–joulukuuhun verrattuna.

Kotitalouksien talletukset pienenivät yhden prosentin, mutta yritysten talletukset kasvoivat 5 prosenttia.

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluu vakuutusyhtiö sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllistää Suomessa noin 600 henkilöä.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–joulukuussa 2018 (verrattuna tammi–joulukuuhun 2017):

- Liiketoiminnan kasvu jatkui kaikilla kotimarkkinoilla.

- Oman pääoman tuotto nousi 12,8 %:iin (12,3).

- Liiketoiminnan tulos kasvoi 5 % ja oli 22 013 milj. kruunua (21 025). Kertaeristä oikaistu liiketoiminnan tulos kasvoi 3 %.

- Tilikauden tulos verojen jälkeen kasvoi 8 % ja oli 17 357 milj. kruunua (16 102).

- Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 8,93 kruunua (8,28).

- Tuotot kasvoivat 5 % 43 770 milj. kruunuun (41 674). Kertaeristä oikaistu tuottojen kasvu oli 4 %.

- Korkokate kasvoi 5 % ja oli 31 286 milj. kruunua (29 766).

- Palkkiotuotot kasvoivat 5 % 10 247 milj. kruunuun (9 718).
- Kulu/tuotto-suhde oli 47,7 % (45,5).

- IFRS 9:n mukainen luottotappiotaso oli 0,04 % (0,08 IAS 39:n mukainen).

- Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 16,8 % (22,7) ehdotetun osingonjaon jälkeen. Ruotsin Finanssivalvonnan päätös siirtää Ruotsin asuntolainojen riskipainolattia Pilari 1:een alensi ydinvakavaraisuussuhdetta (Tier 1) 5,5 prosenttiyksikköä. Vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 21,0% (28,3).

- Hallitus ehdottaa, että varsinainen osinko on 5,5 kruunua osakkeelta ja että olemassa olevaa takaisinostomandaattia jatketaan vuodella. 

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 12 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985. 

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies