Handelsbanken

2019-07-17
Handelsbanken Suomi: Tammi–kesäkuun 2019 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Haluamme kannustaa asiakkaitamme tekemään sijoituksia, joilla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan

”Handelsbankeniin luotetaan sijoitusvarallisuuden hoitajana, ja hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 16 prosenttia alkuvuoden aikana. Asiakkaamme arvostavat sitä, että Handelsbanken huomioi vastuullisuuden sijoituskohteiden valinnassa. Suursijoittajille vastuullisuus on yleensä perusedellytys, mutta myös yksityisasiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuusasioista. Toimme kesäkuun alussa vastuullisuusasiat kiinteäksi osaksi sijoitusneuvontaa. Tavoitteenamme on kannustaa asiakkaitamme tekemään sijoituksia, joilla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti sanoo.

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuotosta tinkimistä. ”Yrityksen vastuullisuudella on positiivinen korrelaatio yrityksen arvonkehityksen kanssa pitkällä aikavälillä. Handelsbankenin sijoituskohteina olevien yhtiöiden vastuullisuuteen voimme vaikuttaa käymällä aktiivista vuoropuhelua yhtiöiden kanssa”, Arkilahti jatkaa.

Peruspankkijärjestelmän uudistus etenee suunnitellusti. Tavoitteena on parantaa digitaalisia palvelukanavia ja tehostaa prosesseja. Handelsbankenin lähtökohtana on olla edelleen henkilökohtainen pankki, jossa kaikki palvelut saa nopealla aikataululla tutun yhteyshenkilön kautta.

Handelsbankenin liiketulos parani yli 20 prosenttia edellisvuoden tammi–kesäkuuhun verrattuna. Oman pääoman tuotto kehittyi positiivisesti ja oli 13,4 prosenttia.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–kesäkuussa 2019

Konttoriliiketoiminta meur Q22019 Q12019 Muutos Q1-Q22019 Q1-Q22018 Muutos
Tuotot
Korkokate 31,3 32,3 -3 % 63,6 63,6 0 %
Palkkiotuotot 13,3 12,8 4 % 26,1 24,2 8 %
Tuotot yhteensä 46,2 47,1 -2 % 93,3 91,4 2 %
Kulut yhteensä -26,9 -24,4 10 % -51,3 -48,8 5 %
Liiketulos ennen luottot. 19,3 22,7 -15 % 42,0 42,6 -1 %
Luottotappiot 5,0 -0,1 4,9 -7,3
Tuloksenjako 3,8 4,0 -5 % 7,8 9,5 -18 %
Liiketulos 28,1 26,6 6 % 54,7 44,8 22 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 53,5 47,7 50,6 48,3
Oman pääoman tuotto, % 13,9 12,8 13,4 10,8

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 54,7 miljoonaa euroa parani 22 prosenttia vuoden 2018 tammi–kesäkuuhun verrattuna. Palautuneet luottotappiot olivat 4,9 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli -0,05 prosenttia (0,08). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 50,6 (48,3). Oman pääoman tuotto parani 13,4 prosenttiin (10,8).

Tuotot kasvoivat kaksi prosenttia 93,3 miljoonaan euroon (91,4). Palkkiotuotot kasvoivat kahdeksan prosenttia 26,1 miljoonaan euroon (24,2). Korkokate 63,6 miljoonaa euroa pysyi edellisvuoden tasolla (63,6).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–kesäkuussa yhteensä 5,0 miljoonaa euroa (6,4). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat viisi prosenttia 51,3 miljoonaan euroon (48,8). Nousun syynä on pääasiassa peruspankkijärjestelmän uudistus, joka etenee suunnitellusti. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 505 henkilöä (530).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymitmeur Q22019 Q12019 Muutos Q1-Q22019 Q1-Q22018 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 336 4 303 1 % 4 319 4 144 4 %
Yritykset 9 528 9 375 2 % 9 452 9 006 5 %
Yhteensä 13 864 13 678  1 % 13 771 13 150  5 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 703 1 652 3 % 1 677 1 540 9 %
Yritykset  2 558 2 750 -7 % 2 654 2 812 -6 %
Yhteensä  4 261 4 402  -3 % 4 331 4 352 0 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi viisi prosenttia vuoden 2018 tammi–kesäkuuhun verrattuna.

Kotitalouksien talletukset kasvoivat yhdeksän prosenttia, mutta yritysten talletukset vähenivät kuusi prosenttia.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 36 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Securities Services. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.  

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–kesäkuussa 2019 (verrattuna tammi–kesäkuuhun 2018):

  • Liiketoiminnan tulos kasvoi 1 % ja oli 11 460 milj. kruunua (11 381)
  • Tilikauden tulos verojen jälkeen heikkeni 3 % ja oli 8 973 milj. kruunua (9 235)
  • Osakekohtainen tulos laski ja oli 4,61 kruunua (4,75)
  • Oman pääoman tuotto laski 12,8 %:iin (13,8)
  • Tuotot kasvoivat 1 % 22 075 milj. kruunuun (21 959)
  • Korkokate kasvoi 3 % ja oli 15 998 milj. kruunua (15 552)
  • Palkkiotuotot kasvoivat 4 % 5 207 milj. kruunuun (5 012)
  • Kulu/tuotto-suhde oli 44,9 % (46,5)
  • Luottotappiotaso oli 0,06 % (0,04)
  • Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 17,1 % (21,4)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies