Handelsbanken

2021-07-16
Handelsbanken Suomi: Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

Maajohtaja Hanne Katrama: Private Banking- ja Family Office -palveluiden kysyntä kasvussa – oma yhteyshenkilö ja yksilöllinen palvelu ovat Handelsbankenin vahvuuksia

Handelsbanken Suomen sijoitustoiminnan volyymit kasvoivat merkittävästi vuoden toisella neljänneksellä. Tuottoja kerryttivät asiakasmäärän kasvu ja myönteinen osakemarkkinakehitys. Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 35 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja on nyt ennätyksellisen korkea.

Handelsbanken Suomen maajohtajan Hanne Katraman mukaan oma yhteyshenkilö ja asiantunteva sijoitusneuvonta ovat asiakassuhteen hoidossa ratkaisevan tärkeitä.

”Private Banking -asiakkaamme arvostavat salkunhoitajiemme näkemyksiä ja aktiivisuutta. Uskon, että asiantunteva neuvonta ja yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelutapamme on syy menestykseemme", Katrama sanoo.

Yksityisasiakkailla on koronan aikana jäänyt rahaa säästöön, ja erityisesti säästäminen sijoitusrahastoihin on kasvattanut suosiotaan. Handelsbankenin vastuullisesti hoidetut rahastot, etenkin Joutsenmerkityt rahastot, ovat olleet erityisen suosittuja.

”Handelsbankenin rahastot huomioivat aina vastuullisuuskriteerit. Emme sijoita yrityksiin, joiden toiminta on ristiriidassa periaatteidemme ja kriteeriemme kanssa. Karsimme myös yritykset, jotka eivät vaikutusyrityksistämme huolimatta täytä vastuullisuusvaatimuksiamme”, Katrama kertoo.

Handelsbankenin rahastot saivat kevään aikana kaksi uutta Joutsenmerkkiä. Global Teema- ja Kehittyvät Markkinat Teema -rahasto täyttävät Joutsenmerkin tiukat ympäristö- ja vastuullisuuskriteerit. Handelsbankenilla on nyt kaikkiaan kahdeksan Joutsenmerkittyä rahastoa. Näistä Suomalaiset Pienyhtiöt -rahasto on ainoa Joutsenmerkin saanut suomalaisiin yhtiöihin keskittyvä rahasto.

Handelsbankenin Family Office -palvelun suosio on kasvussa. Family Office on joustava ratkaisu yrittäjälle, joka haluaa yksilöllistä pankkipalvelua yrityksen, perheen tai henkilökohtaisten pankkiasioiden hoitamiseen.

”Family Office Bankerit hoitavat asiakkaan kaikki palvelutarpeet, oli kyse omasta, yrityksen tai koko perheen pankkiasioinnista. Asiakkaamme arvostavat sitä, että he voivat aina ottaa suoraan yhteyttä omaan Family Office Bankeriinsa, jonka kautta yhteydet eri asiantuntijoihin hoituvat”, Katrama kertoo.

Myös asuntorahoittaminen kasvoi vuoden toisella neljänneksellä. Yksityisasiakkaiden asuntolainojen kysyntä säilyi vilkkaana, minkä lisäksi taloyhtiöiden rahoitus kasvoi merkittävästi.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–kesäkuussa 2021

Konttoriliiketoimintameur Q22021 Q12021 Muutos Q1-Q22021 Q1-Q22020 Muutos
Tuotot
Korkokate 35,4 33,5 6 % 68,9 65,3 6 %
Palkkiotuotot 17,5 17,5 0 % 35,0 32,4 8 %
Tuotot yhteensä 54,7 53,1 3 % 107,8 100,7 7 %
Kulut yhteensä -35,5 -34,2 4 % -69,7 -58,6 19 %
Liiketulos ennen luottot. 19,2 18,9 2 % 38,1 42,1 -10 %
Luottotappiot -5,7 -1,2 -6,9 -2,8
Tuloksenjako 0,6 0,6 0 % 1,2 1,4 -14 %
Liiketulos 14,1 18,3 -23 % 32,4 40,7 -20 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 64,3 63,6 63,9 57,4
Oman pääoman tuotto, % 6,0 8,0 7,0 8,5

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 32,4 miljoonaa euroa heikkeni 20 prosenttia vuoden 2020 tammi–kesäkuuhun verrattuna (40,7). Luottotappiot olivat 6,9 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 0,08 prosenttia (0,04). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 63,9 (57,4). Oman pääoman tuotto oli 7,0 prosenttia (8,5).

Tuotot kasvoivat 7 prosenttia 107,8 miljoonaan euroon (100,7). Palkkiotuotot kasvoivat 8 prosenttia 35,0 miljoonaan euroon (32,4). Korkokate 68,9 miljoonaa euroa parani 6 prosenttia edellisvuodesta (65,3).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–kesäkuussa yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (4,1). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat 19 prosenttia 69,7 miljoonaan euroon (58,6). Nousun syynä on peruspankkijärjestelmän uudistus. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 527 henkilöä (499).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymit meur Q22021 Q12021 Muutos Q1-Q22021 Q1-Q22020 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 430 4 352 2 % 4 391 4 327 1 %
Yritykset 9 768 9 774 0 % 9 771 9 794 0 %
Yhteensä 14 198 14 126 1 % 14 162 14 121 0 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 930 1 878 3 % 1 904 1 821 5 %
Yritykset 3 453 3 571 -3 % 3 512 3 371 4 %
Yhteensä 5 383 5 449 -1 % 5 416 5 192 4 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi pysyi samalla tasolla vuoden 2020 tammi–kesäkuuhun verrattuna. 

Kotitalouksien talletukset kasvoivat 5 prosenttia ja yritysten 4 prosenttia.

 

Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus

Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.com/ir. Osoitteessa www.handelsbanken.com/ir voit myös seurata konsernin mediatilaisuutta, joka alkaa klo 10.00 Suomen aikaa.

 

Lisätietoja:

Hanne Katrama, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 040 750 0093

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies