Handelsbanken

2019-10-23
Handelsbanken Suomi: Tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Henkilökohtainen palvelu on meille kilpailuetu – asiakastyytyväisyys heijastuu myös liiketulokseen

”Pankkimme toimintatapa perustuu henkilökohtaiseen palveluun ja matalaan organisaatioon. Olemme vuosia olleet EPSI Ratingin asiakastyytyväisyysmittausten kärjessä, ja tänä vuonna paransimme asiakastyytyväisyyttä edellisvuodesta. Viimeisten 15 vuoden aikana Handelsbankenin etumatka toimialan keskiarvoon ei ole koskaan ollut näin suuri”, toteaa Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti. 

”Asiakkaamme arvostavat etenkin hyvää tavoitettavuutta. Olemme kehittäneet Family Office -palveluamme, jossa asiakas saa tarvitsemansa pankki- ja sijoituspalvelut – yrityksen ja henkilökohtaiset – yhden yhteyshenkilön kautta”, Arkilahti toteaa.

”Handelsbankenia arvostetaan myös varainhoitajana. Tuoreen varainhoitajakyselyn* tulosten mukaan Handelsbankenilla on poikkeuksellisen hyvä asiakasuskollisuus.

Toimintatapamme, jossa asiakkaamme saavat kaikki palvelut samasta konttorista laadukkaasti, tehokkaasti ja henkilökohtaisella otteella, luo tyytyväisyyttä. Tämä on tärkeää niin asiakasuskollisuuden kuin kasvunkin näkökulmasta, sillä kasvamme tyytyväisten asiakkaiden suositusten ansioista”, Arkilahti kertoo.

Handelsbankenin liiketulos parani 26 prosenttia edellisvuoden tammi–syyskuuhun verrattuna. Myös oman pääoman tuotto kehittyi positiivisesti ja oli 13,9 prosenttia.

*Arvopaperin varainhoitajakysely 2019

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–syyskuussa 2019

Konttoriliiketoiminta meur Q3 2019 Q2 2019 Muutos Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Muutos
Tuotot            
Korkokate 34,4 31,3 10 % 98,0 95,8 2 %
Palkkiotuotot 14,2 13,3 7 % 40,3 36,2 11 %
Tuotot yhteensä 49,8 46,2 8 % 143,1 137,0 4 %
Kulut yhteensä -25,1 -26,9 -7 % -76,4 -72,7 5 %
Liiketulos ennen luottot. 24,7 19,3 28 % 66,7 64,3 4 %
Luottotappiot 2,8 5,0   7,7 -9,8  
Tuloksenjako 4,5 3,8   12,3 14,0  
Liiketulos 32,0 28,1 14 % 86,7 68,6 26 %
             
Kulu/tuotto-suhde, % 46,5 53,5   50,6 48,1  
Oman pääoman tuotto, % 14,9 13,9   13,9 11,2  

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 86,7 miljoonaa euroa parani 26 prosenttia vuoden 2018 tammi–syyskuuhun verrattuna. Palautuneet luottotappiot olivat 7,7 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli -0,06 prosenttia (0,08). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 50,6 (48,1). Oman pääoman tuotto parani 13,9 prosenttiin (11,2).

Tuotot kasvoivat neljä prosenttia 143,1 miljoonaan euroon (137,0). Palkkiotuotot kasvoivat 11 prosenttia 40,3 miljoonaan euroon (36,2). Korkokate parani kaksi prosenttia 98,0 miljoonaan euroon (95,8).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–syyskuussa yhteensä 7,4 miljoonaa euroa (9,3). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat viisi prosenttia 76,4 miljoonaan euroon (72,7). Nousun syynä on pääasiassa peruspankkijärjestelmän uudistus, joka etenee suunnitellusti. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 508 henkilöä (528).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymit meur Q3 2019 Q2 2019 Muutos Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Muutos
             
Antolainaus            
  Henkilöasiakkaat 4 352 4 336 0 % 4 330 4 168 4 %
  Yritykset 9 557 9 528 0 % 9 487 9 095 4 %
Yhteensä   13 909 13 864 0 % 13 817 13 263 4 %
               
Ottolainaus            
  Henkilöasiakkaat 1 729 1 703 2 % 1 695 1 564 8 %
  Yritykset 2 931 2 558 15 % 2 746 2 773 -1 %
Yhteensä   4 660 4 261 9 % 4 441 4 337 2 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi neljä prosenttia vuoden 2018 tammi–syyskuuhun verrattuna.  

Kotitalouksien talletukset kasvoivat kahdeksan prosenttia, mutta yritysten talletusten määrä pieneni yhden prosentin.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 36 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Securities Services. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–syyskuussa 2019 (verrattuna tammi–syyskuussa 2018):
 

 • Pankki jatkaa keskittymistään ydinasiakkaisiin ja ydinliiketoimintaansa, mikä lisää kasvu- ja kannattavuuspotentiaalia.
 • Pankki toteuttaa joukon toimenpiteitä, joiden odotetaan laskevan vuosikustannuksia 1,5 miljardilla kruunulla. Ensimmäisten vaikutusten odotetaan näkyvän 2020. Kolmannen neljänneksen tulosta rasitti 900 milj. kruunun uudelleenjärjestelykustannus.
 • Liiketoiminnan tulos heikkeni 4 % ja oli 16 101 milj. kruunua (16 725).
 • Oman pääoman tuotto laski 11,9 %:iin (13,2), mutta oli 12,6 % ilman uudelleenjärjestelykustannuksia
 • Tilikauden tulos verojen jälkeen heikkeni 6 % ja oli 12 544 milj. kruunua (13 341)
 • Osakekohtainen tulos laski ja oli 6,43 kruunua (6,86)
 • Tuotot kasvoivat 2 % 33 188 milj. kruunuun (32 687). Kertaerillä oikaistuna tuotot kasvoivat 4 %.
 • Korkokate kasvoi 3 % ja oli 24 045 milj. kruunua (23 414)
 • Palkkiotuotot kasvoivat 4 % 7 931 milj. kruunuun (7 363)
 • Kulu/tuotto-suhde oli 48,8 % (47,0), mutta oli 46,1 % uudelleenjärjestelykustannuksilla oikaistuna.
 • Luottotappiotaso oli 0,05 % (0,04)
 • Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 17,4 % (21,7)

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700


Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

 

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies