Handelsbanken

2021-02-03
Handelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020

Maajohtaja Hanne Katrama: Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi merkittävästi – yhä useampi uskoo varallisuutensa Handelsbankenin hoitoon

Handelsbankenin varainhoitopalveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi, ja varainhoitoasiakkaiden lukumäärä kasvoi lähes 20 prosenttia. Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 15 prosenttia positiivisten nettomerkintöjen ja arvonmuutosten siivittäminä ja on nyt yhtiön historiassa ennätyksellisen korkealla. 

Handelsbanken Suomen maajohtajan Hanne Katraman mukaan asiantuntevan sijoitusneuvonnan merkitys korostuu poikkeuksellisissa olosuhteissa.

”Asiakkaamme arvostavat salkunhoitajiemme näkemyksiä ja aktiivista otetta asiakassuhteiden hoidossa. Uskon, että asiantunteva neuvontam ja asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelutapamme on menestyksemme ytimessä”, Katrama sanoo.

Myös vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut selvästi. Vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä Handelsbanken pystyy vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Kaikki Handelsbankenin Suomessa myymät rahastot ovat vastuullisia. Lisäksi kuusi rahastoista on Joutsenmerkittyjä. Näistä Kestävä Energia -rahasto on myös yksi parhaiten menestyneistä rahastoista, jonka tuotto oli yli 100 prosenttia vuonna 2020.

Handelsbanken Suomen liiketoiminnan volyymit kasvoivat voimakkaasti vuoden aikana. Korkokate kasvoi liiketoimintavolyymien seurauksena. 

”Talletusten määrän kasvu heijastaa asiakkaiden luottamusta pankkiin vaikeassa taloustilanteessa”, Katrama toteaa.

Konttoriverkoston uudelleenjärjestely saatettiin päätökseen vuoden aikana. Pankki toimii nyt 27 konttorissa (vuoden 2019 lopussa 36) ja keskittyy kasvukeskuksiin. Kasvukeskusten paikallisissa konttoritiimeissä korostuu erityisesti Private Banking- ja yrityspalvelujen vahva asiantuntemus.

”Asiantunteva palvelu heijastuu myös asiakastyytyväisyyteen. Handelsbanken on vuosia ollut EPSI Ratingin asiakastyytyväisyysmittausten kärjessä. Vuonna 2020 tasaisen vahvat tuloksemme sekä yksityis- että yrityspuolella nostivat meidät koko toimialan kärkeen, kun tuloksiin lasketaan mukaan sekä yksityis- että yritysasiakkaat”, Katrama toteaa.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–joulukuussa 2020

Konttoriliiketoiminta, meur Q4 2020 Q3 2020 Muutos 2020 2019 Muutos
Tuotot
Korkokate 34,6 33,9 2 % 133,8 130,9 2 %
Palkkiotuotot 16,0 16,7 -4 % 65,1 71,2 -9 %
Tuotot yhteensä 45,1 51,8 -13 % 197,6 208,0 -5 %
Kulut yhteensä -31,5 -28,6 10 % -118,7 -108,5 9 %
Liiketulos ennen luottotappioita 13,6 23,2 -41 % 78,9 99,5 -21 %
Luottotappiot -2,6 -13,0 -18,4 9,7
Tuloksenjako 0,6 0,6 2,6 3,3
Liiketulos 11,5 10,8 6 % 63,0 112,4 -44 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 69,3 54,5 59,3 51,4
Oman pääoman tuotto, % 4,8 4,7 6,7 13,3

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 63,0 miljoonaa euroa vuodelta 2020 heikkeni 44 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna (112,4). Liiketulosta heikensivät luottotappiovarausten kasvattaminen edellisvuodesta, sekä kulujen kasvu suunnitelman mukaan edistyvään peruspankkijärjestelmän uudistukseen liittyen. Luottotappiot olivat 18,4 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset nousivat 9 prosenttia 118,7 miljoonaan euroon (108,5).

Tuotot heikkenivät viisi prosenttia 197,6 miljoonaan euroon (208,0). Palkkiotuotot laskivat 9 prosenttia 65,1 miljoonaan euroon (71,2). Korkokate parani kaksi prosenttia 133,8 miljoonaan euroon (130,9).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–joulukuussa yhteensä 8,6 miljoonaa euroa (10,1). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Luottotappiotaso oli 0,11 prosenttia (–0,09). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 59,3 (51,4). Oman pääoman tuotto heikkeni 6,7 prosenttiin (13,3). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 506 henkilöä (506).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymit, meur Q4 2020 Q3 2020 Muutos 2020 2019 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 352 4 316 1 % 4 330 4 334 0 %
Yritykset 9 843 9 931 -1 % 9 841 9 538 3 %
Yhteensä 14 195 14 247 0 % 14 171 13 872 2 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 909 1 936 -1 % 1 872 1 707 10 %
Yritykset 3 589 3 712 -3 % 3 511 2 903 21 %
Yhteensä 5 498 5 648 -3 % 5 383 4 610 17 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi kaksi prosenttia vuoden 2019 tammi–joulukuuhun verrattuna.  

Kotitalouksien talletukset kasvoivat 10 prosenttia ja yritysten talletukset 21 prosenttia.

 

Handelsbanken-konsernin tilinpäätös

Handelsbanken-konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.com/ir. Osoitteessa www.handelsbanken.com/ir voit myös seurata konsernin lehdistötilaisuutta, joka alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. 

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies