Handelsbanken

2020-02-05
Handelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2019

Handelsbanken Suomen vt. maajohtaja Hanne Katrama: Teimme historiallisen hyvän liiketuloksen

Handelsbanken Suomen liiketulos vuodelta 2019 on yksi pankin 36-vuotisen historian parhaista. Vahvan ja kannattavan kasvun tukijalkoja ovat varainhoito ja antolainaus.

Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi lähes 30 prosenttia edellisvuodesta. Suomalaisten kiinnostus sijoittamiseen on pitkään ollut kasvussa, mikä heijastuu varainhoitopalveluiden kysyntään. Antolainauksen myönteistä kehitystä selittävät vilkkaana käynyt asuntokauppa ja ennätyksellinen määrä uusia asuntoja. Tämä loi luontaista kysyntää asuntolainamarkkinoille etenkin kasvukeskuksissa, ja paikallisiin konttoreihin perustuva palvelumalli pystyi vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin toivotulla tavalla”, Handelsbanken Suomen vt. maajohtaja Hanne Katrama kertoo.

Merkittävä osa pankkiasioista hoidetaan digitaalisesti, ja Handelsbankenin kehittää aktiivisesti digitaalisia kohtaamispisteitään. Pankin toimintatapa perustuu kuitenkin yhä henkilökohtaiseen palveluun, ja korkea asiakastyytyväisyys on keskeinen tavoitteemme.

”Konttorimme eivät ole perinteisiä pankkikonttoreita vaan asiantuntevia neuvontayksiköitä. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä ainutlaatuiseen konseptiimme, jossa kaikki palvelut saa oman yhteyshenkilön kautta. Yksi osoitus tästä on EPSI Ratingin vuoden 2019 asiakastyytyväisyysmittaus, jossa paransimme jo ennestään korkeaa asiakastyytyväisyyttä”, Katrama toteaa.

Handelsbanken on vastuullisuusasioissa edelläkävijä, ja erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät ovat entistä useammin sijoituspäätösten taustalla.

”Asiakkaamme arvostavat sitä, että huomioimme aina vastuullisuuden sijoituskohteiden valinnassa. Viime vuonna toimme vastuullisuusasiat kiinteäksi osaksi sijoitusneuvontaa, sillä  varallisuuden hoitajana olemme avainasemassa muutoksen mahdollistajana”, Katrama jatkaa.

Handelsbankenin liiketulos parani 32 prosenttia edellisvuoden tammi–joulukuuhun verrattuna. Myös oman pääoman tuotto kehittyi positiivisesti ja oli 13,3 prosenttia.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–joulukuussa 2019

Konttoriliiketoiminta meur Q4 2019 Q3 2019 Muutos 2019 2018 Muutos
Tuotot            
Korkokate 32,9 34,4 -4 % 130,9 128,1 2 %
Palkkiotuotot 13,7 14,2 -4 % 54,0 48,9 10 %
Tuotot yhteensä 47,7 49,8 -4 % 190,8 183,0 4 %
Kulut yhteensä -28,2 -25,1 12 % -104,6 -99,1 6 %
Liiketulos ennen luottot. 19,5 24,7 -21 % 86,2 83,9 3 %
Luottotappiot 2,0 2,8   9,7 -16,8  
Tuloksenjako 4,3 4,5   16,6 17,8  
Liiketulos 25,7 32,0 -20 % 112,4 84,9 32 %
             
Kulu/tuotto-suhde, % 54,3 46,5   50,5 49,4  
Oman pääoman tuotto, % 11,5 14,9   13,3 10,4  

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 112,4 miljoonaa euroa vuodelta 2019 parani 32 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna (84,9). Palautuneet luottotappiot olivat 9,7 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli -0,09 prosenttia (0,14). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 50,5 (49,4). Oman pääoman tuotto parani 13,3 prosenttiin (10,4).

Tuotot kasvoivat neljä prosenttia 190,8 miljoonaan euroon (183,0). Palkkiotuotot kasvoivat 10 prosenttia 54,0 miljoonaan euroon (48,9). Korkokate parani kaksi prosenttia 130,9 miljoonaan euroon (128,1).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–joulukuussa yhteensä 10,1 miljoonaa euroa (12,5). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat 6 prosenttia 104,6 miljoonaan euroon (99,1). Nousun syynä on pääasiassa peruspankkijärjestelmän uudistus. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 506 henkilöä (518).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymit meur Q4 2019 Q3 2019 Muutos 2019 2018 Muutos
             
Antolainaus            
  Henkilöasiakkaat 4 346 4 352 0 % 4 334 4 195 3 %
  Yritykset 9 690 9 557 1 % 9 538 9 145 4 %
Yhteensä   14 036 13 909 1 % 13 872 13 340 4 %
               
Ottolainaus            
  Henkilöasiakkaat 1 745 1 729 1 % 1 707 1 579 8 %
  Yritykset 3 375 2 931 15 % 2 903 2 816 3 %
Yhteensä   5 120 4 660 10 % 4 610 4 395 5 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi 4 prosenttia vuoden 2018 tammi–joulukuuhun verrattuna.  

Kotitalouksien talletukset kasvoivat 8 prosenttia ja yritysten talletukset 3 prosenttia.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 36 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Securities Services. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–joulukuussa 2019 (verrattuna tammi–joulukuu 2018):

  • Liiketoiminnan tulos heikkeni 1 % ja oli 21 796 milj. kruunua (22 013). Valuuttakurssivaikutuksilla, kertaerillä ja erityiserillä oikaistuna liiketoiminnan tulos kasvoi 55 milj. kruunulla.
  • Oman pääoman tuotto laski 11,9 %:iin (12,8).
  • Tuotot kasvoivat 2 % 44 564 milj. kruunuun (43 770). Valuuttakurssivaikutuksilla ja kertaerillä oikaistuna tuotot kasvoivat 3 %.
  • Kustannukset kasvoivat 4 % ja olivat -21 743 milj. kruunua (-20 890). Valuuttakurssivaikutuksilla, kertaerillä ja erityiserillä oikaistuna kustannukset kasvoivat 5 %.
  • Kulu/tuotto-suhde oli 48,8 % (47,7). Valuuttakurssivaikutuksilla, kertaerillä ja erityiserillä oikaistuna kulu/tuotto-suhde oli 48,3 % (47,3),
  • Luottotappiotaso oli 0,04 % (0,04)
  • Ydinvakavaraisuussuhde nousi ja oli 18,5 % (16,8)
  • Hallitus ehdottaa, että varsinainen osinko on 5,50 kruunua osakkeelta (5,50) ja että olemassa olevaa takaisinostomandaattia jatketaan vuodella.

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Hanne Katrama, vt. maajohtaja,  Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2787

Handelsbankenilla on kuusi kotimarkkinaa: Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja, Hollanti ja Iso-Britannia. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies