Handelsbanken

2021-04-21
Handelsbanken Suomi: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021

Maajohtaja Hanne Katrama: Varainhoidon kasvu jatkuu – yksilöllinen palvelu saa kiitosta asiakkailta

Handelsbankenin varainhoitopalveluiden kysynnän kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi vuodenvaihteen tasosta lähes 10 prosenttia positiivisten nettomerkintöjen ja arvonmuutosten siivittäminä ja on nyt historiallisen korkealla. Erityisesti Private Banking -varainhoitoasiakkaiden määrä kasvoi alkuvuoden aikana merkittävästi.

Handelsbanken Suomen maajohtajan Hanne Katraman mukaan vastuullinen ja asiakkaan lähtökohtiin pohjautuva neuvonta saa kiitosta asiakkailta.

”Vastuullinen, asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelutapamme on menestyksemme ytimessä. Konttoreissamme on erittäin vahvaa Private Banking -asiantuntemusta”, Katrama kertoo.

Vastuullinen sijoittaminen nousussa

Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa yhä useampia sijoittajia.

”Vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut, ja vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä pystymme vastaamaan asiakkaiden kasvavaan kysyntään.”

Kaikki Handelsbankenin Suomessa myymät rahastot ovat vastuullisia, ja näistä kuusi on Joutsenmerkittyjä. Kestävä Energia oli yksi viime vuoden tuottoisimmista rahastoista yli 110 prosentin vuosituotollaan. Maaliskuussa ympäristöjärjestö CDP (Carbon Disclosure Project) valitsi Kestävän Energian ilmastonäkökulmasta maailman parhaaksi osakerahastoksi.

Vihreä rahoitus kiinnostaa

Handelsbanken Suomen liiketoiminnan volyymit ovat kasvussa erityisesti yrityspuolella ja asuntorahoituksessa.

”Vihreä rahoitus kiinnostaa toimijoita sekä asuntojen uudistuotannossa että korjausrakentamisessa. Energiatehokkaille kohteille tarkoitetut vihreät lainat ovat yhä tärkeämpiä asiakkaillemme, ja haluamme tämän rahoitusmuodon avulla olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta”, Katrama toteaa.

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–maaliskuussa 2021

Konttoriliiketoimintameur Q1/2021 Q1/2020 Muutos Q4/2020 Muutos
Tuotot
Korkokate 33,5 32,9 2 % 34,6 -3 %
Palkkiotuotot 17,5 17,2 2 % 16,0 9 %
Tuotot yhteensä 53,1 51,7 3 % 45,1 18 %
Kulut yhteensä -34,2 -28,2 21 % -31,5 9 %
Liiketulos ennen luottot. 18,9 23,5 -20 % 13,6 39 %
Luottotappiot -1,2 -9,6 -2,6
Tuloksenjako - 0,7 0,6
Liiketulos 17,7 14,6 21 % 11,5 54 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 63,6 53,7 69,3
Oman pääoman tuotto, % 8,0 6,4 4,8

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos oli 17,7 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä eli 21 prosenttia parempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä (14,6). Luottotappiot olivat 1,2 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset nousivat 21 prosenttia 34,2 miljoonaan euroon (28,2). Kustannustaso oli edelleen poikkeuksellisen korkea peruspankkijärjestelmän uudistuksen vuoksi.

Tuotot paranivat kolme prosenttia 53,1 miljoonaan euroon (51,7). Palkkiotuotot kasvoivat kaksi prosenttia 17,5 miljoonaan euroon (17,2). Korkokate parani kaksi prosenttia 33,5 miljoonaan euroon (32,9).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–maaliskuussa 2021 yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (2,1). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Luottotappiotaso oli 0,15 prosenttia (0,30). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 63,6 (53,7). Oman pääoman tuotto parani 8,0 prosenttiin (6,4). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 513 henkilöä (497).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymit, meur Q1/2021 Q1/2020 Muutos Q4/2020 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 352 4 343 0 % 4 352 0 %
Yritykset 9 774 9 670 1 % 9 843 -1 %
Yhteensä 14 126 14 195 1 % 14 036 0 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 878 1 759 7 % 1 909 -2 %
Yritykset 3 571 3 159 13 % 3 589 -1 %
Yhteensä 5 449 4 918 11 % 5 498 -1 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi tammi–maaliskuussa yhden prosentin viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  

Kotitalouksien talletukset kasvoivat 7 prosenttia ja yritysten talletukset 13 prosenttia.

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoimintaan kuuluu 27 pankkikonttoria, pääkonttoritoiminnot, varainhoitopalvelut ja Handelsbanken Rahoitus Oyj. Suomen Handelsbankenilla on lisäksi investointipankki Handelsbanken Capital Markets, johon kuuluvat henkivakuutusyhtiö Handelsbanken Liv sekä riskinhallinta-, arvopaperikauppa- ja pääomamarkkinatoiminnot. Arvopapereiden säilytyksestä vastaa Handelsbanken Capital Markets Operations. Handelsbanken työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä.

Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus
Handelsbanken-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.com/ir. Osoitteessa www.handelsbanken.com/ir voit myös seurata konsernin mediatilaisuutta, joka alkaa klo 10.00 Suomen aikaa.


 

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies