Handelsbanken

2018-10-24
Handelsbanken Suomi: Tammi–syyskuun 2018 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti: Handelsbankenilla tyytyväisimmät yritysasiakkaat – hyvä tavoitettavuus on vahvuutemme

”Handelsbanken menestyi erinomaisesti syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksessa.* Tutkimuksen mukaan Handelsbankenilla on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Handelsbanken oli ainoa pankki, joka onnistui nostamaan yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä vuoteen 2017 verrattuna”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti kertoo.

”Yritysasiakkaamme arvostavat erityisesti hyvää tavoitettavuutta. Myös kansainvälisen verkostomme kattavat palvelut saavat kiitosta. Kehitämme edelleen konttoriverkostoamme, sillä konttoreilla on keskeinen merkitys asiantuntijapalveluiden tarjoajana Handelsbankenin toimintamallissa. Tavoitteenamme on markkinoiden parhaat asiantuntijapalvelut sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Pankkimme asiakkaat saavat palvelua henkilökohtaisesti ja erittäin nopeasti”, Arkilahti jatkaa.  

”Sijoittajien luottamus Handelsbankeniin on vahva, ja hallinnoitavien varojen määrä kasvoi yli 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaamme arvostavat vastuullista toimintatapaamme”, Arkilahti toteaa.  

*EPSI Ratingin Pankki- ja rahoitustutkimus 2018

Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi-syyskuussa 2018

Konttoriliiketoiminta
meur
Q3
2018
Q2
2018
Muutos Q1-Q3
2018
Q1-Q3
2017
Muutos
Tuotot
Korkokate 32,2 32,2 0 % 95,8 92,2 4 %
Palkkiotuotot 12,0 12,0 0 % 36,2 35,9 1 %
Tuotot yhteensä 45,6 46,0 -1 % 137,0 133,2 3 %
Kulut yhteensä -23,9 -24,4 -2 % -72,6 -68,7 6 %
Liiketulos ennen luottot. 21,8 21,6 1 % 64,4 64,5 0 %
Luottotappiot -2,5 -7,9 -9,8 -0,6
Tuloksenjako 4,5 5,5 -18 % 14,0 11,2 25 %
Liiketulos 23,8 19,2  24 % 68,6 75,1 -9 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 47,7 47,4 48,1 47,5
Oman pääoman tuotto, % 12,7 10,3 11,8 13,2

Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 68,6 miljoonaa euroa, laski 9 prosenttia vuoden 2017 tammi–syyskuuhun verrattuna. Luottotappiot olivat 9,8 miljoonaa euroa (0,6). Luottotappiotaso oli 0,08 prosenttia (IFRS9). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 48,1 (47,5). Oman pääoman tuotto oli 11,8 prosenttia (13,2).

Tuotot kasvoivat 137,0 miljoonaan euroon (133,2). Korkokate parani 95,8 miljoonaan euroon (92,2). Matalat korot ja kohonneet viranomaismaksut vaikuttavat edelleen korkokatteeseen. Palkkiotuotot olivat 36,2 miljoonaa euroa (35,9).

Kokonaiskustannukset nousivat 72,6 miljoonaan euroon (68,7). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 528 henkilöä (502).

Luottokannan kehitys

Keskivolyymit
meur
Q3
2018
Q2
2018
Muutos Q1-Q3
2018
Q1-Q3
2017
Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 215 4 083  3 % 4 168 4 045 3 %
Yritykset 9 274 9 066 2 % 9 095 8 947 2 %
Yhteensä 13 489 13 149 3 % 13 263 12 992  2 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 611 1 569 3 % 1 564 1 605 -3 %
Yritykset  2 696 2 617 3 % 2 773 2 662 4 %
Yhteensä  4 307 4 186 3 % 4 337 4 267 2 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi 2 prosenttia vuoden 2017 tammi–syyskuuhun verrattuna.

Kotitalouksien talletukset pienenivät 3 prosenttia, mutta yritysten talletukset kasvoivat 4 prosenttia.

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–syyskuussa yhteensä 9,8 miljoonaa euroa (8,2). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluu vakuutusyhtiö sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllistää Suomessa noin 600 henkilöä.  

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–syyskuussa 2018 (verrattuna tammi–syyskuuhun 2017):

- Kasvu jatkui kaikilla kotimarkkinoilla.

- Aikaisemmin ilmoitettujen strategisten tehostamishankkeiden myötä 1600 henkilötyövuoden vähennys vuoteen 2022 mennessä.

- Oman pääoman tuotto nousi 13,2 %:iin (12,7).

- Liiketoiminnan tulos kasvoi 4 % ja oli 16 725 milj. kruunua (16 028).

- Tilikauden tulos verojen jälkeen kasvoi 8 % ja oli 13 341 milj. kruunua (12 340).

- Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 6,86 kruunua (6,35).

- Tuotot kasvoivat 7% 32 687 milj. kruunuun (30 522). Kertaeristä oikaistu tuottojen kasvu oli 4%.

- Korkokate kasvoi 6 % ja oli 23 414 milj. kruunua (21 989).

- Palkkiotuotot kasvoivat 6% 7 636 milj. kruunuun (7 217).

- Hallinnoitavat varat kasvoivat 12 % ennätykselliseen 670 miljardiin kruunuun (599).

- Kulu/tuotto-suhde oli 47,0% (45,6).

- IFRS 9:n mukainen luottotappiotaso oli 0,04 % (0,04 IAS 39:n mukainen).

- Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 21,7 % (23,6), ja vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 27,1 % (28,5).

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2700

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. +358 10 444 2787

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 12 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu Tukholmassa vuonna 1871, ja Handelsbankenin osake on vanhin Tukholman pörssissä listattu osake. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985. 

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies