Handelsbanken

2020-04-22
Handelsbanken Suomi: Tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsaus

Handelsbanken Suomen vt. maajohtaja Hanne Katrama: Luotonanto kasvoi haasteellisessa toimintaympäristössä

Poikkeuksellisesta markkinatilanteesta huolimatta Handelsbanken Suomen liiketoiminnan volyymit kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Etenkin luotonanto kasvoi edellisen vuoden vastaavan jaksoon verrattuna.

Pandemia on aiheuttanut valtavan myllerryksen osakemarkkinoilla. Asiakkaiden halu säästää ja sijoittaa on jatkunut tilanteesta huolimatta vahvana.

”Haastavassa markkinatilanteessa Handelsbankeniin luotetaan sijoitusvarallisuuden hoitajana. Asiakkaamme arvostavat salkunhoitajiemme näkemyksiä ja aktiivista otetta asiakassuhteiden hoidossa tässä poikkeustilanteessa”, Handelsbanken Suomen vt. maajohtaja Hanne Katrama kertoo.

Pandemian vaikutukset näkyvät erityisesti luottotappioissa.

”Luottotappiot vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy noin 6 miljoonan euron luottotappiovaraus, jolla varaudumme  poikkeustilanteeseen”, Katrama jatkaa.  

Myös kulut kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu johtuu  peruspankkijärjestelmän uudistuksesta.

”Peruspankkijärjestelmän uudistus etenee suunnitellusti. Tavoitteena on parantaa digitaalisia palvelukanavia ja tehostaa prosesseja. Handelsbanken on jatkossakin vahvasti henkilökohtainen pankki, jossa asiakas saa parhaat neuvot elämän eri tilanteisiin omalta tutulta yhteyshenkilöltä”, Katrama painottaa.

Neuvonannon merkitys korostuu, kun epävarmuus markkinoilla kasvaa.

”Lyhennysvapaita ja muutoksia maksuohjelmiin haetaan nyt poikkeuksellisen paljon. Pyrimme kaikin tavoin olemaan kotitalouksien ja yritysten tukena löytääksemme oikeat ratkaisut haasteiden selättämiseen”, Katrama vakuuttaa.

Handelsbanken Suomen vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli 14,6 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 6,4 prosenttia.

Konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–maaliskuussa 2020

Konttoriliiketoiminta meur Q1/2020 Q1/2019 Muutos Q4/2019 Muutos
Tuotot
Korkokate 32,9 32,3 2 % 32,9 0 %
Palkkiotuotot 17,2 16,8 2 % 18,3 -6 %
Tuotot yhteensä 51,7 51,1 1 % 52,3 -1 %
Kulut yhteensä -28,2 -25,4 11 % -29,3 -4 %
Liiketulos ennen luottot. 23,5 25,7 -9 % 24,9 2 %
Luottotappiot -9,6 -0,1 2,0
Tuloksenjako 0,7 1,0 -30 % 0,8 -13 %
Liiketulos 14,6 26,6 -45 % 25,7 -43 %
 
Kulu/tuotto-suhde, % 53,7 48,7 55,3
Oman pääoman tuotto, % 6,4 12,8 11,5

Handelsbanken Suomen ensimmäisen neljänneksen konttoriliiketoiminnan liiketulos 14,6 miljoonaa euroa heikkeni 45 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen  verrattuna (26,6). Liiketuloksen heikkeneminen johtuu pääasiassa luottotappioista ja kokonaiskustannusten noususta.

Luottotappiot olivat 9,6 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 0,3 prosenttia (-0,01). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 53,7 (48,7).

Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–maaliskuussa yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (2,4). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu.

Kokonaiskustannukset nousivat 11 prosenttia 28,2 miljoonaan euroon (25,4). Nousun syynä on peruspankkijärjestelmän uudistus. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 497 henkilöä (496).

Tuotot kasvoivat hieman 51,7 miljoonaan euroon (51,1). Palkkiotuotot kasvoivat kaksi prosenttia 17,2 miljoonaan euroon (16,8). Korkokate parani kaksi prosenttia 32,9 miljoonaan euroon (32,3). Oman pääoman tuotto oli 6,4 prosenttia (12,8).

Anto- ja ottolainaus

Keskivolyymit, meur Q1/2020 Q1/2019 Muutos Q4/2019 Muutos
Antolainaus
Henkilöasiakkaat 4 343 4 303 1 % 4 346 0 %
Yritykset 9 670 9 375 3 % 9 690 0 %
Yhteensä 14 013 13 678 2 % 14 036 0 %
Ottolainaus
Henkilöasiakkaat 1 759 1 652 6 % 1 745 1 %
Yritykset 3 159 2 750 15 % 3 375 -6 %
Yhteensä 4 918 4 402 12 % 5 120 -4 %

Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi kaksi prosenttia vuoden 2019 tammi–maaliskuuhun verrattuna.  

Kotitalouksien talletukset kasvoivat kuusi prosenttia, ja yritysten talletukset 15 prosenttia.

Konsernin tulos

Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–maaliskuussa 2020 (verrattuna tammi–maaliskuu 2019):

  • Pääomatilanne ja vakavaraisuus säilyivät vahvoina. Ydinvakavaraisuussuhde nousi ja oli 17,6 % (16,4).
  • Luottojen laatu oli vakaa. Luottotappiotaso olivat 0,08 % (0,05). Tästä 0,07 % on  luottotappiovarauksia, jolla varaudumme poikkeustilanteeseen.
  • Liiketoiminnan tulos laski 16 % ja oli 5 142 milj. kruunua (6 110). Kun liiketoiminnan tulos oikaistaan valuuttakurssivaikutuksilla ja vuoden 2018 Oktogonen-varauksen purkamisella, joka tehtiin vertailujaksolla, liiketoiminnan tulos laski 3 %. Vallitseva poikkeustilanne on saanut aikaan kolme erillistä tulosvaikutusta, joiden yhteisarvo on  -854 milj. kruunua: Pääomalisäys Handelsbanken Liviin: -152 milj. kruunua; kasvaneet CVA- ja DVA-vaikutukset: -262 milj. kruunua; ylimääräinen luottotappiovaraus poikkeustilanteeseen varautumista varten: -440 milj. kruunua. Kun tulos oikaistaan yllä mainituilla erillä, liiketoiminnan tulos kasvoi 13%.
  • Oman pääoman tuotto laski 10,3 %:iin (13,4).
  • Tuotot kasvoivat 4 % ja olivat 11 178 milj. kruunua (10 791). Erityiset tulosvaikutukset pois lukien tuotot kasvoivat 7 %.
  • Kulut kasvoivat 25 % ja olivat -5 506 milj. kruunua (-4 403). Valuuttakurssivaikutuksilla ja Oktogonenilla oikaistuna kulut kasvoivat 4 %.
  • Kulu/tuotto-suhde nousi ja oli 49,3 % (40,8). Valuuttakurssivaikutuksilla ja Oktogonenilla oikaistu kulu/tuotto-suhde oli 49,1 % (48,5)

Konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir.

Lisätietoja:

Hanne Katrama, vt. maajohtaja,  Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2791

Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2271

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
Puh. 010 444 2787

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies