Handelsbanken

2021-08-25
Handelsbankenin talousennuste: Talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin – työllisyyden nousu iloinen yllätys

· Suomen talous kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2021. Elpyminen jatkuu ensi vuonna, jolloin talous kasvaa 3,2 prosenttia. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä talouskasvu oli odotuksia vahvempaa, minkä seurauksena nostamme vuosien 2021 ja 2022 ennusteita edellisestä ennusteesta. Vuonna 2023 odotamme talouden kasvavan 1,8 prosenttia eli pidemmän aikavälin trendikasvua nopeammin. · Kasvua vauhdittavat kotitalouksien patoutuneen kysynnän purkautuminen, investointien piristyminen ja viennin vahva vire. Inflaatio nopeutuu Suomessa tänä vuonna ja pysyy ennustejaksolla viime vuosia korkeammalla tasolla. Työllisyyden kasvu on ollut iloinen yllätys kuluvana vuonna, ja myönteinen kehitys jatkuu ennustevuosina. · Maailmantalous kasvaa tänä vuonna 6,0 prosenttia, ensi vuonna 4,5 prosenttia ja 3,6 prosenttia vuonna 2023. Maailmantalous toipuu vauhdikkaasti, mutta hyvä kasvu peittää alleen elpymisen eritahtisuuden. Kehittyneet taloudet toipuvat kehittyviä nopeammin. Talouden avautuminen, raaka-ainepula ja pullonkaulat toimitusketjuissa ovat kiihdyttäneet inflaatiota arvioitua enemmän. Odotamme kuitenkin inflaatiopiikin jäävän väliaikaiseksi. Monet keskuspankit alkavat vähentää pandemiaelvytystään seuraavan vuoden kuluessa.

Hyvä rokotuskattavuus ja rajoitustoimien purku tukevat kuluttajien ja yritysten luottamusta talouteen sekä kirittävät talouskasvua tänä vuonna. Vahvan toisen neljänneksen jälkeen kasvu vaimenee jonkin verran mutta jatkuu hyvänä. Deltavariantti tuo hieman epävarmuutta talouden näkymiin, mutta rokotekattavuuden kasvu lisää talouden ja yhteiskunnan sietokykyä pandemiaa vastaan.  

”Suomen taloustilanne näyttää nyt hyvältä. Patoutuneen kysynnän purkautuminen on nopeuttanut palveluiden toipumista. Investointinäkymä on valoisa ja vienti vetää. Kaksi vuotta mennään vauhdikkaasti, mutta sen jälkeen palataan kohti hitaampaa kasvua”, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen sanoo.

Inflaatio on ennustejaksolla selvästi viime vuosia nopeampaa. Inflaatio oli keskimäärin 0,6 prosenttia vuosina 2015–2020, ja ennusteemme mukaan inflaatio on keskimäärin 1,6 prosenttia vuosina 2021–2023.

Investointikäänne ja työllisyyden kasvu tämän vuoden myönteisiä yllätyksiä

Vilkkaan asuntomarkkinan vanavedessä asuinrakentaminen on hyvässä vedossa, ja yritysten investointiaikomukset ovat kirkastuneet.

Positiivinen yllätys on myös työllisyyden ja työvoiman kasvu kuluvana vuonna, kun ihmisiä on palannut työvoiman ulkopuolelta työmarkkinoille. Työttömyysaste pysyy ennallaan tänä vuonna 7,8 prosentissa, mutta kääntyy selvään laskuun vuosina 2022–2023.

Maailmantalouden elpyminen voittaa väliaikaiset ongelmat

Maailmantalouden elpyminen etenee vauhdilla, kun pandemiarajoituksia kevennetään, kokonaistuotanto kasvaa nopeasti ja työmarkkinat toipuvat. Talouskasvu on selvästi keskimääräistä ripeämpää tänä ja ensi vuonna. Inflaatio kiihtyy monissa maissa kuluvana vuonna. Ennustamme inflaation kuitenkin hidastuvan ensi vuoden aikana.

Talouden toipuminen etenee niin hyvin, että keskuspankit kääntävät katseensa pandemiaelvytyksen vähentämiseen. Odotamme Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin ilmoittavan syksyn aikana, että arvopaperiostojen vähentäminen alkaa ensi vuoden alussa. Ohjauskoron nostot Fed aloittaa vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

”Markkinat seuraavat tarkkaan keskuspankkeja ja etenkin Fediä, joka haluaa välttää vuoden 2013 arvopaperiostojen vähentämiseen liittyneen markkinaheilunnan. Euroopan keskuspankki uudisti rahapolitiikan strategiaansa heinäkuussa. Rima EKP:n koronnostoille on vielä aiempaa korkeammalla eli euroalueella ja Suomessa elvyttävä rahapolitiikka jatkuu. Pandemiaelvytystä keskuspankki vähentää vuonna 2022”, toteaa senioriekonomisti Janne Ronkanen.

Talousennuste on luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä.

Katso live-lähetys talousennusteesta 25.8. klo 9.30. Timo Hirvonen ja Janne Ronkanen avaavat laajemmin talouden näkymiä. https://handelsbanken.videosync.fi/25082021-talousennuste-3/register

Lisätiedot:

Timo Hirvonen, pääekonomisti, puh 040 549 2476

Janne Ronkanen, senioriekonomisti, puh. 050 538 0567

s-posti muotoa: etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi

Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle
Prosenttimuutos, suluissa huhtikuun 2021 ennuste 2020 2021E 2022E 2023E
Yksityinen kulutus -4.7 3.5 (3.0) 3.9 (3.8) 1.8 (1.8)
Julkinen kulutus 0.5 2.5 (2.5) 1.0 (1.0) 1.0 (1.0)
Investoinnit -0.7 2.0 (1.1) 2.8 (2.5) 2.0 (1.9)
Vienti -6.7 5.6 (6.2) 6.6 (5.0) 3.5 (3.5)
Tuonti -6.4 3.8 (5.0) 6.0 (4.5) 3.0 (3.0)
BKT -2.9 3.5 (2.8) 3.2 (3.0) 1.8 (1.8)
Ansiotasoindeksi 1.8 2.1 2.5 2.5
Kuluttajahintaindeksi 0.3 1.8 1.5 1.6
Työttömyysaste* 7.8 7.8 7.2 6.6
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä** -5.4 -5.0 -2.1 -1.5
EMU-velka** 69.5 71.0 70.8 70.4
* prosenttia työvoimasta
** prosenttia BKT:sta
Lähde: Handelsbanken

  Lehdistötiedote PDF-muodossa

Sulje
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies