Handläggningstider

Tjänst Filerna ska skickas till banken senast
Gireringarna i Avgående betalningar-filen (inkl. lönerna)

Kl. 17:30 på betalningsdagen, tidigast 120 dagar före betalningsdag*.

Gireringar skickade före kl. 12:55 skickas samma dag till mottagarens bank.

Utlandsbetalningar i Avgående betalningar XML-filen Kl. 16:00 för handläggning samma dag.
Inhemska ilgiron i Avgående betalningar XML -filen Kl. 8:00-14:55 på betalningsdagen, korta bankdagar kl. 8:00-11:55. Ilgiron kan inte skickas med ett datum i framtiden.

Nätfaktura (Finvoice)
(inkl. e-fakturor, direktbetalningar och bilagor)

Nätfakturorna skickas till mottagaren eller mottagarens nätfakturaoperatör på morgonen bankdagen efter filöverföringen.
Filer som hämtas från banken

Filerna med kontoutdrag och referensgiron kan hämtas från banken kl. 5:00 dagen efter att filerna lagts upp.

Filerna är tillgängliga 40 dagar. Filer som redan hämtats en gång kan hämtas igen samma dag och följande bankdag (filerna med kontoutdrag och referensgiron under tre bankdagar).

Saldo- och transaktionsförfrågningar Förfrågningar görs on-line och de kan göras alla dagar dygnet runt.
Valutakurser Valutakurserna uppdateras vanligen 2-3 gånger varje bankdag.
*Löner och andra återkommande betalningar som betalas som gireringar får datum för debiteringen av löneutbetalarens konto och på basis av den ser bankerna till, att lönerna och pensionerna är på mottagarnas konton i alla banker i Finland på utbetalningsdagen. Debiteringsdagen är dagen före utbetalningsdagen. Gireringen av en återkommande betalning känner man igen på status "SALA" i fältet Category/Purpose.

Bankdagar

I Finland är alla veckodagar från måndag till fredag bankdagar förutom de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, Första maj, jul- och midsommarafton samt dagar som av annan orsak inte är bankdag.
Korta bankdagar är skärtorsdagen, nyårsafton och andra dagar som meddelas separat.