Tjänstebeskrivningar

Samlink Oy:s tjänstebeskrivningar

Handelsbankens filöverföringstjänster produceras av Samlink Oy och tjänstebeskrivningarna kan laddas ner från Samlinks webbsida  www.samlink.fi Öppnas i nytt fönster.

  • Web Services-förbindelse
  • Avgående betalningar (ISO 20022 pain. 001 versiot 02 ja 03)
  • Kontoutdrag (KTO eller camt. 053)
  • Referensbetalningar (SVM eller camt. 054 credit notification)
  • Specifikation över avgående betalningar (camt. 054 debit notification)

På webbsidan finanssiala.fi