GlobalOn-Line

Företagets alla internationella bankärenden via en kanal.
En silverjordglob mot bakgrunden av en blekblå himmel.

GlobalOn-Line gör ingen skillnad på land eller valuta

Använder du mycket tid på att administrera företagets konton och betalningar i andra länder?

GlobalOn-Line är en nätbank där du kan göra betalningar från inhemska och utländska konton och sköta likviditeten. I GlobalOn-Line ansöker du också om utländska bankgarantier.

Tjänsterna täcker alla länder och valutor.


En större datorskärm och liten mobilskärm.

De centrala GlobalOn-Line-tjänsterna

  • Kontonas saldon och kontotransaktionerna i realtid.
  • Lokala betalningar och utlandsbetalningar i olika länder.
  • Koncerninterna gireringar med valuteringsdag idag.
  • Betalningar och kontorapporter som filöverföring.
  • Utländska bankgarantier.
  • Tjänster via våra samarbetsbanker i flera länder.
  • Kan användas när som helst.

Betalningar

Du kan göra lokala betalningar och utlandsbetalningar från från företagets konton i olika Handelsbankenländer.

Koncerninterna gireringar

Du kan föra över pengar mellan koncernens olika enheter och från ett land till ett annat. Gireringarna får valuteringsdag idag, dvs. det uppstår inte några avbrott i likviditeten.

Samarbetsbanker

I länder, där Handelsbanken inte är representerad, erbjuder vi tjänster via våra lokala samarbetsbanker. Konton i dessa banker kan kopplas till  GlobalOn-Line.

Trade Finance

I applikationen för garantier sköter du företagets utländska bankgarantier snabbt utan att lämna ditt kontor.

Trade Finance


En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Ta kontakt

Kontakta vårt bankkontor, som sedan tillsammans med våra Cash Management-experter kartlägger ditt behov av betalningstjänster och hjälper ditt företag att välja och ta i bruk lämpliga tjänster.

Telefontjänster

Företagens betalningar, Handelsbanken Finland
tfn 010 444 2545 (lna/msa)
må-fr kl. 10:00-15:00

Koncernens support (24/7)
tfn +46 771 77 88 99


GlobalOn-Line - på nätet eller som filöverföring

Du  kan använda GlobalOn-Line direkt i webbläsaren, men också som filöverföring i koncernens Online Banking, under förutsättning att företagets reskontra kan skapa filerna som krävs.

Handelsbankens internationella tjänster kräver att du installerar ett säkerhetsprogram och en kortläsare.