1. Företag
  2. /
  3. Digitala tjänster
  4. /
  5. Nätbanken för företag

Nätbanken för företag

Nätbanken för företag är ett paket fullt med mångsidiga tjänster.
Kollegerna på arbetsplatsen funderar.

Underteckna avtalet om nätbanken i kontoret

I nätbanksavtalet slår vi fast användarbehörigheter och tilläggstjänster. Nätbankskoderna är personliga. Om ditt företag har flera medarbetare som använder nätbanken, avtalar vi om behörigheterna för alla separat. Företaget kan ge flera personer behörighet att sköta betalningarna, så att en person ensam inte både lägger upp betalningarna och godkänner dem. Också behörigheterna till placeringstjänsterna ges varje medarbetare separat.


Checklista med förbockade punkter och en penna.

Uppföljning i realtid

I nätbanken visas kontotransaktionerna i realtid. Du kan också följa upp enskilda referensgireringar, även om du har avtalat om referenstjänsten.

För företagets bokföring får du ett kontoutdrag för redovisningsskyldiga.

Ikon med hand som håller i värdepapper

Placeringstjänster - ett verktyg för kapitalförvaltningen

I nätbanken kan ditt företag handla med inhemska värdepapper och teckna våra fonder.

Via tjänsten får kapitalförvaltningen också aktuella kurser och börsmeddelanden.


SEPA expressbetalning

Euroområdet har tagit i bruk den nya SEPA expressbetalningen, som förmedlar en betalning i det närmaste i realtid.

Tillsvidare tar Handelsbanken Finland bara emot SEPA expressbetalningar.


Har ditt företag verksamhet i flera länder?

Handelsbankens GlobalOn-Line är en tjänst där du kan sköta hela företagets alla internationella betalningar oberoende av valuta.

Bekräfta-appen - logga in och bekräfta utan nyckelkodskort

När du använder nätbanken, kan du ladda ner Bekräfta-appen i din telefon och använda den i stället för lösenord och säkerhetstal från nyckelkodskortet. Med Bekräfta-appen loggar du in till nätbanken och du kan bekräfta betalningar eller placeringsordrar.

En medarbetare kan använda samma app både nätbanken för företaget och i sin privata nätbank.