1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Bankgarantier
  6. /
  7. Bankgarantilimit

Bankgarantilimit

Många garantier, men bara ett avtal.
Byggplats och lyftkran.

Bankgarantilimiten lämpar sig för företag som regelbundet behöver bankgarantier, till exempel byggnadsentreprenörer eller företag med uppdrag av projektnatur.

  • Flexibel lösning.
  • Bankgarantier inom ramen för limiten utan separat kreditbeslut.
  • Inhemska och utländska garantier.

Bankgarantilimiten är en limit från vilken garantikapacitet frigörs, när en tidigare bankgaranti förfaller.

När företaget behöver en ny garanti skickar du en begäran till Handelsbanken, som utfärdar garantin enligt villkoren.


Hur fungerar bankgarantilimiten?

Bankgarantilimiten är, som namnet säger, en fortlöpande limit, där det frigörs garantikapacitet, när en tidigare bankgaranti förfaller. 

När ditt företag behöver en ny garanti, skicka en begäran till Handelsbanken, som utfärdar garantin enligt villkoren.