1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Bankgarantier
  6. /
  7. Inhemska bankgarantier

Inhemska bankgarantier

Bankgarantin är ett bra hjälpmedel om avtalsparterna inte känner varandra sedan tidigare. Handelsbanken bekräftar då för företaget att den andra avtalsparten är tillförlitlig.
En kvinna i profil diskuterar med två personer i en soffa.

Bankgarantier för olika behov.

Garantiansvaret kan variera. Kommersiella garantier är till exempel leverans- och entreprenadsgarantier samt garantier för köpesumma. Garantier ställs också som säkerhet för fullgörande av administrativa skyldigheter.

Den vanligaste formen av inhemsk bankgaranti är proprieborgen. Vid proprieborgen svarar Handelsbanken för företagets förpliktelser som för sina egna, men före utbetalning kontrollerar banken att den garantiskyldiga inte har gjort sig skyldig till avtalsbrott. I fråga om en On first demand-garanti betalar banken genast efter att kravet ställts.