Konto med kredit

Ett konto med kredit ger företagets kassahantering flexibilitet och bidrar till att jämna ut upp- och nedgångar i likviditeten.
Två kvinnor studerar en plan.

Marginal i likviditeten med hjälp av konto med kredit

Varför välja konto med kredit?

En kreditlimit kan kopplas till de flesta företagskontona. Ett konto med kredit bidrar till att jämna ut till exempel säsongväxlingar och variationer i utgifterna. Ett konto med kredit garanterar likviditeten, och företaget kan bevilja kunderna längre betalningstid utan att den egna likviditeten lider.

Hur fungerar konto med kredit?

För limiten tar vi ut en limitprovision medan en ränta tas ut på den utnyttjade krediten. Ränta tas endast ut på den utnyttjade limiten. De inbetalningar som görs på kontot minskar den utnyttjade krediten.

Konto med kredit i korthet

  • En flexibel lösning.
  • För kortfristiga finansieringsbehov.
  • För utjämning av kassaväxlingar.
  • Kopplas till ett betalningskonto.

Ansök om konto med kredit

Man på dator.

Lätt att söka konto med kredit

  1. Kontakta kontoret.
  2. Kontoret fattar kreditbeslut.
  3. Företaget undertecknar kreditavtalet på kontoret.
  4. Krediten kan lyftas.

    Företagets kontaktperson i bankkontoret känner dig och ditt företag och sköter också företagets finansieringsärenden. kontakta oss!