1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Finansiering av investeringar
  6. /
  7. Avbetalning och leasing

Avbetalning och leasing

Avbetalning och leasing är praktiska finansieringsformer som inte kräver särskilda säkerheter.
Man i fabrik med ett löpande band i bakgrunden.

Flexibilitet till stora anskaffningar

Leasing är ett beaktansvärt alternativ då företaget vill finansiera utrustning, maskiner och fordon utan att binda kapital och säkerheter. 

Avbetalningsfinansiering är en förmånlig och enkel lösning, då det är viktigt att ditt företag själv äger sina maskiner och fordon och du vill göra avskrivningar i bokföringen. Avbetalning lämpar sig också för finansiering av begagnade personbilar.

Tjänsten produceras av LokalTapiola Finans

Handelsbanken tillhandahåller högklassiga avbetalningslösningar i samarbete med LokalTapiola Finans. 

Kontakta ditt närmaste Handelsbankskontor och fråga mer om leasing och avbetalning.


Jämför avbetalningens och leasingens egenskaper

Avbetalning Leasing
Kort beskrivning Finansiering med avbetalningsvillkor. Tidsbestämd leasing.
Äganderätt till objektet Företaget får äganderätt i slutet av avtalsperioden. Företaget hyr objektet för en bestämd tid.
Säkerhet Det objekt som anskaffas fungerar som säkerhet.

Leasingobjektet fungerar som säkerhet.

Inverkan på balansräkningen Objektet och skulden i balansräkningen – du kan göra normala avskrivningar. Åtagande utanför balansräkningen – lättar upp balansräkningen.
Redovisning i resultaträkningen Avskrivningar och kostnader i resultaträkningen. Leasinghyrorna i resultaträkningen.
Mervärdesskatteavdrag Momsen kan dras av vid leverans. Momsen kan dras av per leasinghyresbetalning.