1. Företag
 2. /
 3. Finansiering
 4. /
 5. Finansiering av investeringar
 6. /
 7. Avbetalning för företag

Avbetalning

Finansiera företagets anskaffningar på avbetalning. Investera nu, betala senare.
Man och kvinna lutar sig mot en maskin och planerar.

Vad kan man finansiera med avbetalning?

Med avbetalning kan man finansiera lösa anläggningstillgångar, dvs. maskiner och utrustning som inte utgör en fast del av fastigheten eller byggnaden eller delar av annan utrustning.

Avbetalning lämpar sig särskilt för finansieringen av långvariga objekt som bevarar sitt värde väl.

Sådana objekt är bland annat:

 • maskiner inom industrin
 • schakt- och grävmaskiner
 • nyttofordon
 • skogsmaskiner

Vilka är fördelarna med avbetalning?

 • Du binder inte företagets kapital och du kan periodisera investeringarna i månadsbetalningar. Du kan finansiera upp till 70 procent av investeringsobjektets skattepliktiga anskaffningspris med avbetalning. Den självfinansierade delen kan bestå av antingen kontanter eller en bytesmaskin.
 • Säkerheterna kan användas för annat bruk. Objektet för avbetalningen fungerar som säkerhet för finansieringen. I allmänhet behövs det inte några andra säkerheter.
 • Räntekostnaderna är avdragbara. Krediten ska betalas i avbetalningsrater som räknas med annuitetsmetoden. Betalningsraten innehåller amortering och ränta på kapitalet. Räntorna är avdragbara kostnader för ditt företag. Mervärdesskatten som ingår i köpesumman är i regel avdragbar genast efter leverans.
 • Äganderätten övergår till ditt företag då avbetalningskrediten har betalats i sin helhet.

Jämför avbetalningens och leasingens egenskaper

Avbetalning Leasing
Kort beskrivning Finansiering med avbetalningsvillkor. Tidsbestämd leasing.
Äganderätt till objektet Företaget får äganderätt i slutet av avtalsperioden. Företaget hyr objektet för en bestämd tid.
Säkerhet Det objekt som anskaffas fungerar som säkerhet.

Leasingobjektet fungerar som säkerhet.

Inverkan på balansräkningen Objektet och skulden i balansräkningen – du kan göra normala avskrivningar. Åtagande utanför balansräkningen – lättar upp balansräkningen.
Redovisning i resultaträkningen Avskrivningar och kostnader i resultaträkningen. Leasinghyrorna i resultaträkningen.
Mervärdesskatteavdrag Momsen kan dras av vid leverans. Momsen kan dras av per leasinghyresbetalning.
Läs mera Avbetalning Leasing