1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Finansiering av investeringar
  6. /
  7. Finansiera med avbetalning eller leasing

Finansiera med avbetalning eller leasing

Jämför avbetalningens och leasingens egenskaper

Avbetalning Leasing
Kort beskrivning Finansiering med avbetalningsvillkor. Tidsbestämd leasing.
Äganderätt till objektet Företaget får äganderätt i slutet av avtalsperioden. Företaget hyr objektet för en bestämd tid.
Säkerhet Det objekt som anskaffas fungerar som säkerhet.

Leasingobjektet fungerar som säkerhet.

Inverkan på balansräkningen Objektet och skulden i balansräkningen – du kan göra normala avskrivningar. Åtagande utanför balansräkningen – lättar upp balansräkningen.
Redovisning i resultaträkningen Avskrivningar och kostnader i resultaträkningen. Leasinghyrorna i resultaträkningen.
Mervärdesskatteavdrag Momsen kan dras av vid leverans. Momsen kan dras av per leasinghyresbetalning.
Läs mera Avbetalning Leasing