1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Finansiering av investeringar
  6. /
  7. Valutalån för företag

Valutalån för företag

Om företaget har internationell verksamhet, skyddar valutalån mot kursrisk.
Utsikt från Manhattan.

För ett företag med global verksamhet

Fördelar med valutalån

  • Skyddar mot kursrisk.
  • Lämpar sig för internationell handel.
  • Löptiden är enligt behov lång eller kort.

För vem passar valutalån?

Om företaget bedriver internationell verksamhet och har betalningar i utländsk valuta kan valutalån vara ett smart finansieringsalternativ. Löptiden kan vara kort eller lång. Valutalån beviljas i alla vanligaste valutor.

Eftersom alla företag har sina särskilda behov avtalas lånevillkoren och säkerheterna med låntagaren. Lånet amorteras med jämn amortering.

Kontakta oss och hör dig för hur ditt företag kan finansiera sina internationella investeringar.


Valutasäkring

Valutasäkring är ett sätt att hantera företagets valutarisk.

Med Handelsbankens valutasäkringsprodukter hanterar ditt företag risken med kursändringar enkelt och flexibelt.